Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Werkzaamheden in Annie M.G. Schmidtstraat

Vanaf 17 augustus starten werkzaamheden in de Annie M.G. Schmidstraat. In opdracht van HVC werkt aannemer MVOI in de Annie M.G. Schmidtstraat aan de uitbreiding van het warmtenet Alkmaar. 

Werkzaamheden en planning

Planning

De werkzaamheden staan gepland van 17 augustus tot half september 2020.

Werkzaamheden

Wat kunt u bij u in de buurt verwachten? 

 • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
 • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en zwaar verkeer.
 • Er ligt zand in de straat.
 • Uw woning blijft bereikbaar
 • Verkeersborden op locatie geven omleidingsroutes aan. 
 • De omleidingen zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten. 
 • Materiaal en zand slaan we op in een tijdelijke opslagruimte (depot), zie voor de locatie de plattegrond hieronder.
 • Een aantal parkeerplaatsen is tijdelijk niet bereikbaar. 
 • De werkzaamheden mogen uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16:00 uur. 
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze. Wij informeren u wanneer hier sprake van is.
 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar. 

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden (geluid)overlast en ongemak veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Aannemer MVOI en HVC nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken.

 

Op deze routekaart is te zien waar de werkzaamheden in de Annie M.G. Schmidstraat plaatsvinden. Het depot komt op het parkeerterrein vlakbij de Simon Carmiggeltstraat.

Tracekaart Frederik Hendriklaan
Close
Tracekaart Frederik Hendriklaan

Op de Multatulilaan kunt u niet gelijk afslaan naar de Anna M.G. Schmidtstraat.

Omleiding naar P-terrein Annie M.G. Schmidtstraat is aangegeven met een roze lijn.
Die loopt van Multatulilaan richting rotonde. Op de rotonde  neemt u de eerste afslag rechts naar Simon Carmiggeltstraat en dan gelijk rechts. 
Uitrijden P-terrein staat aangegeven met een groene lijn. De straat richting de Multalulilaan kunt u niet inrijden.
 

Kaart omleidingen Frederik Hendriklaan
Close
Kaart omleidingen Frederik Hendriklaan

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm