Coornhertkade_werkzaamheden_warmtenet_juli_2021

Werkzaamheden Coornhertkade

Twaalf nieuw te bouwen appartementen aan de Coornhertkade sluiten we aan op het warmtenet van HVC. Om deze aansluiting te realiseren leggen we warmteleidingen aan in de Coornhertkade. 

Werkzaamheden en planning

De leidingen leggen we vanaf de voormalige school in de richting van de Spieghelstraat. De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. De eerste fase start 12 juli tot eind juli. We verwachten dat de tweede fase rond half augustus start en begin september wordt afgerond. Zie hieronder de routekaart met planning en de verkeersplannen.

De warmteleidingen leggen we aan in open ontgraving. Bij een open ontgraving graven we met een graafmachine een sleuf. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vullen we de sleuf met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Werkzaamheden

Wat kun je bij jouw in de buurt verwachten? 

  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven. Zie hieronder de verkeersplannen.
  • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en zwaar verkeer.
  • Woningen blijven bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken..
  • De werkzaamheden mogen uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen stopt de aannemer rond 16:00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze Wij informeren je wanneer hier sprake van is.
  • De werkzaamheden zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten en gemeente Alkmaar.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden (geluid)overlast en ongemak veroorzaken. Wij vragen hiervoor je begrip. Aannemer MVOI en HVC nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. De eerste fase start 12 juli tot eind juli. We verwachten dat de tweede fase rond half augustus start en begin september wordt afgerond.

Twaalf nieuw te bouwen appartementen aan de Coornhertkade sluiten we aan op het warmtenet van HVC. Op deze routekaart is te zien waar de werkzaamheden in de straat Coornhertkade in Alkmaar plaatsvinden. Het laat ook de route van het warmtenet zien. We starten ter hoogte van de nieuwbouwlocatie, de voormalige school, en werken richting Coornhertkade 71. Daar kruisen we de weg. Deze werkzaamheden voeren we uit tussen 12 juli en eind juli. De tweede fase, waarbij we de leidingen leggen ter hoogte van de Anna Bijnstraat richting Spieghelstraat vinden plaats tussen half augustus en begin september.   

Coornhertkade_werkzaamheden_warmtenet_juli_2021
Close
Coornhertkade_werkzaamheden_warmtenet_juli_2021

Een deel van de Coornhertkade is niet bereikbaar tijdens de eerste fase van de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats van 15 juli tot eind juli. Gemotoriseerd verkeer richting de Spieghelstraat wordt omgeleid via de Marnixstraat en de Uitenboschstraat. Gemotoriseerd verkeer richting Kortenaerkade wordt omgeleid via het Zeglis. De Dathenusstraat is afgesloten aan de kant van de Coornhertkade. Inrijden gaat wel via de Uitenboschstraat. Voor voetganger blijft de mogelijkheid om de weg te vervolgen langs te werkzaamheden. De parkeergarage aan de Coornhertkade blijft bereikbaar.    

Verkeersplan Coornhertkade eerste fase
Close
Verkeersplan Coornhertkade eerste fase

Een deel van de Coornhertkade is niet bereikbaar tijdens de tweede fase van de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats van half augustus tot begin september. Gemotoriseerd verkeer richting de Vondelstraat wordt omgeleid via de Uitenboschstraat. Gemotoriseerd verkeer richting Kortenaerkade wordt omgeleid via het Zeglis. De Anna Bijnsstraat en de Dathenusstraat zijn afgesloten aan de kant van de Coornhertkade. Inrijden gaat wel via de Uitenboschstraat. Voor voetganger blijft de mogelijkheid om de weg te vervolgen langs te werkzaamheden. De parkeergarage aan de Coornhertkade blijft bereikbaar.  

Verkeersplan Coornhertkade fase twee
Close
Verkeersplan Coornhertkade fase twee

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm