Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Werkzaamheden in Frederik Hendriklaan

Vanaf 14 september starten werkzaamheden in de Frederik Hendriklaan. Het appartementencomplex “Mattheus Staete” (voormalige Trefpuntkerk) sluiten we aan op het warmtenet. In opdracht van HVC werkt aannemer MVOI aan deze uitbreiding van het warmtenet Alkmaar.

Werkzaamheden en planning

Werkzaamheden Frederik Hendriklaan

Waar werkzaamheden plaatsvinden zet de aannemer de omgeving af met hekwerk. Om de warmteleidingen te leggen, graven we met een graafmachine een sleuf. De grond die vrijkomt vervoert de aannemer naar het gronddepot. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vult de aannemer de sleuf met zand en doen we opnieuw de bestrating.

Planning

De werkzaamheden staan gepland van 14 september tot medio oktober 2020.

Wat kunt u bij u in de buurt verwachten? 

 • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
 • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en zwaar verkeer.
 • Er ligt zand in de straat.
 • We zorgen dat woningen en winkels bereikbaar blijven.
 • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven. De omleidingen zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten. 
 • Een tijdelijke opslagruimte (depot) voor materiaal en zand wordt ingericht (zie plattegrond).
 • Een aantal parkeerplaatsen zijn tijdelijk niet bereikbaar. 
 • Beperkte parkeergelegenheid in de Jan Willem Frisostraat. De straat is tijdens de werkzaamheden tweerichtingsverkeer, parkeervakken zijn nodig om het passeren mogelijk te maken.
 • De werkzaamheden mogen uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16:00 uur. 
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze Wij informeren u wanneer hier sprake van is.
 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar. 

Milieustraat Frederik Hendriklaan 

De milieustraat verhuist tijdens deze werkzaamheden naar de hoek Frederik Hendriklaan - Willem de Zwijgerlaan (zie plattegrond voor de tijdelijke locatie). U kunt uw gescheiden afval ook tijdens de werkzaamheden blijven aanbieden. 

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden (geluid)overlast en ongemak veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Aannemer MVOI en HVC nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken.

 

Op deze routekaart is te zien waar de werkzaamheden in de Frederik Hendriklaan plaatsvinden. Het depot komt op de hoek Frederik Hendriklaan - Willem Frisostraat. De milieustraat verhuist tijdens de werkzaamheden naar de hoek Frederik Hendriklaan - Willem de Zwijgerlaan.

Tracekaart Frederik Hendriklaan
Close
Tracekaart Frederik Hendriklaan

Vanaf de Willem de Zwijgerlaan is het winkelcentrum bereikbaar. Omleiding doorgaand verkeer Frederik Hendriklaan via de Willem de Zwijgerlaan. 

De wijk-uit route gaat via de Graaf Jankade. Beperkte parkeergelegenheid in de Jan Willen Frisostraat i.v.m. passeerstroken door tijdelijke 2-richtingsverkeer.

 

Kaart omleidingen Frederik Hendriklaan
Close
Kaart omleidingen Frederik Hendriklaan

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm