Inrit Sluiswaard Alkmaar

werkzaamheden Sluiswaard

Vanaf maandag 6 februari tot en met half april werken HVC en Stadswerk072 in de Sluiswaard aan de aanleg van het warmtenet en vervanging van de riolering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers A.Hak en J. Koper & Zn BV.

Werkzaamheden warmtenet en riolering

Aanleg warmtenet

In opdracht van HVC legt aannemer A.Hak de leidingen aan voor het warmtenet. Het warmtenet bestaat uit een wijknet met geïsoleerde stalen hoofdleidingen, een aanvoer en een retourleiding. In de Sluiswaard leggen we nu de hoofdleidingen aan. De werkzaamheden voor het maken van de huisaansluitingen starten over een aantal maanden. Voorlopig sluiten we alleen de woningen van woningcorporatie Woonwaard aan. Bewoners die een huisaansluiting krijgen, ontvangen hier later informatie over.

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Vervanging riolering

In opdracht van Stadswerk072 vervangt aannemer J.Koper & Zn. BV de oude betonnen riolering voor een nieuwe kunststof riolering. Zij maken ook meteen de huisaansluiting voor elke woning in de straat.

We combineren onze werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet en vervanging van het riool zodat de weg maar één keer wordt opengebroken.

Planning en bereikbaarheid

Planning

We werken in fases. Elke keer pakken we een stuk van ongeveer 80 meter straat aan. Het kan zijn dat we in één vak nog bezig zijn om het werk af te maken en alvast in het volgende vak beginnen. Het werk start aan het begin van de Sluiswaard bij het gezondheidscentrum Huiswaard en gaat dan vanaf Sluiswaard nummer 1 richting het eind van de straat tot nummer 39. Dan gaan we de bocht om. Naar verwachting, onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden, is het werk half april afgerond. Dan liggen in de hele Sluiswaard nieuwe riolering en leidingen voor het warmtenet in de grond. 

Bereikbaarheid Sluiswaard 

Tijdens de werkzaamheden in de Sluiswaard kan het verkeer van en naar de Sluiswaard via rijplaten aan de kant van het gezondheidscentrum rijden. Om genoeg plek te krijgen voor de rijplaten zijn de vier bomen in de stoep voor het gezondheidscentrum gekapt. Als de werkzaamheden klaar zijn, komen er weer bomen voor terug. Naast de rijplaten is een looppad gemaakt; zo is de fysiotherapiepraktijk in het gezondheidscentrum te voet bereikbaar vanaf de Tochtwaard. De stoep aan de andere kant van de straat blijft in stand. De laadpaal voor het gezondheidscentrum is verplaatst naar de Tochtwaard.

 

Praktische informatie bij start nieuwe fase

Zodra de aannemers in een nieuwe fase aan de slag gaan, ontvangen de direct omwonende van hen een brief met de laatste praktische informatie tijdens de werkzaamheden. Hierin is informatie opgenomen over o.a. parkeren en het plaatsen van afvalcontainers op de dag dat het afval wordt opgehaald. 

Nood- en hulpdiensten

De werkzaamheden, fasering, omleidingen en afzettingen zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten en gemeente Alkmaar. Voor ieders veiligheid en een goede bereikbaarheid van de woningen vragen we de verkeersborden in de wijk en de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werken de aannemers tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemers A.Hak en J.Koper & Zn. BV nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met Nicoline Spil (Omgevingsmanager van HVC). Zij is telefonisch bereikbaar via 06-22 56 80 14 of mail je vraag naar huiswaard1@stadswerk072.nl.