tekening van huizen en bedrijven. Daaronder de diverse grondlagen en leidingnetwerk om warm water die in de grond zit te vervoeren naar huizen en bedrijven om ze te voorzien van warmte

Aardwarmte in Drechtsteden

Diep verborgen onder de grond is warmte beschikbaar. Warmte die we, als we haar omhoog pompen, kunnen gebruiken om huizen en bedrijven duurzaam mee te verwarmen. Maar waar ligt die warmte precies, hoeveel is er en hoe ziet de diepe ondergrond eruit? In de Drechtsteden duiken onze geologen de diepte in om deze warmte in de bodem op te speuren.

Vrijdag 8 mei 2020

Aardgasvrij Drechtsteden

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond in de Drechtsteden geschikt is voor de winning van aardwarmte.

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat dit als fossiele brandstof zorgt voor de opwarming van de aarde. We moeten daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken. Het gebruik van aardwarmte is hiervoor een geschikte manier. 
 

Wat er gaat gebeuren

In Nederland hebben we veel kennis over de (diepe) ondergrond. In het verleden is er voor de olie- en gaswinning al veel onderzoek en boringen gedaan. Al deze informatie is beschikbaar en onze geologen gebruiken dit bij hun speurtocht naar aardwarmte in de Drechtsteden. Ze gaan onderzoeken of er warm water in de grond zit. Hoeveel dit is. Hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen winnen om huizen en bedrijven in de regio te verwarmen. We hebben de opsporingsvergunning in overleg met de gemeenten in de Drechtsteden aangevraagd. 

Warmtenet Dordrecht

We werken samen met de woningcorporaties en gemeente Dordrecht aan een collectief warmtenet. 8 jaar verder en inmiddels 22 kilometer lang wordt dit warmtenet gevoed met onze restwarmte uit de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. Steeds meer huizen en gebouwen, waaronder grote gemeentelijke gebouwen, zoals Schouwburg Kunstmin, het Energiehuis en onlangs het Albert Schweitzer ziekenhuis, zijn aangesloten op dit Dordtse warmtenet. 

“Intussen wordt er ook al gekeken naar meerdere lokale warmtenetten in de Drechtsteden. Om in te spelen op deze toekomstige warmtevraag zijn meerdere bronnen nodig, omdat de huidige bron van het warmte (de afvalenergiecentrale) niet de gehele regio kan voorzien. Eén van de belangrijkste andere mogelijke bronnen is het gebruik van aardwarmte. Het verkrijgen van de opsporingsvergunning voor aardwarmte is zeer belangrijk”, aldus regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen. 

Energiestrategie Drechtsteden

In de regio Drechtsteden hebben bijna 30 organisaties waaronder de 7 gemeenten, netbeheerder Stedin, HVC, woningcorporaties, bedrijven en bewonersorganisaties, begin 2018 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.