Op de foto zie je feestelijke opening van aansluiting op het warmtenet, je ziet bewoners samen de ondergrondse warmtekraam openzetten.

Stadswiel: Eerste woongebouw Trivire is van gas los

Ruim 76 appartementen van het Stadswiel van woningcorporatie Trivire zijn vandaag aangesloten op warmtenet Dordrecht. Het Stadswiel is het eerste bestaande woongebouw van Trivire dat wordt afgekoppeld van het aardgas, dat is goed voor het milieu, want er wordt een flinke CO2-reductie gerealiseerd.

Donderdag 5 juli 2018

Warmtekraan open

Op 5 juli 2018 draaide meneer De Boeff, bewoner van het Stadswiel, tezamen met Tinka Rood, bestuurder Trivire, letterlijk de warmtekraan open. Er werd ook een speciale stoeptegel geplaatst om de aansluiting te markeren. Deze tegel toont dat er onder de stoep een groene warmtebron ligt. “Waar woningen met zonnepanelen heel zichtbaar duurzaam zijn, is dat met gebouwen aangesloten op een ondergronds warmtenet niet het geval. Terwijl dat toch wel iets is om trots op te zijn. Vandaar de speciale stoeptegels”, aldus Robert Crabbendam, manager warmtelevering van HVC.

Warmte-unit en kamerthermostaat

In april en mei 2018 werd in elke woning van het Stadswiel een warmte-unit en digitale kamerthermostaat geplaatst. De warmte-unit zorgt ervoor dat de gevraagde warmte de radiatoren van de woning in kan stromen. Voorheen regelden de bewoners de warmte door de knoppen op de radiatoren dicht en open te draaien. “Nu kun je heel gemakkelijk met de digitale kamerthermostaat aangeven welke tempratuur je wilt”, legt meneer De Boeff uit.

Van het gas los

Nu er voor de verwarmingsinstallatie geen gas meer nodig is, kan het gas voor het hele woongebouw afgesloten worden. De bewoners van het Stadswiel kookten namelijk al elektrisch. Meneer de Boeff: “Ik ben er blij mee dat we geen gas meer nodig hebben. De gasprijzen gaan alleen maar stijgen, maar daar hebben we nu geen last meer van!”. Het Stadswiel is het eerste bestaande woongebouw van Trivire dat helemaal van gas los is. Zo hebben de nieuwbouwwoningen van Trivire aan het Wiardi Beckmanplantsoen in Dordrecht  ook al geen gasaansluiting meer. Iets wat steeds verder uitgebreid gaat worden in de Drechtsteden.

Energieakkoord Drechtsteden

Vrijdag 23 februari 2018 tekenden bijna dertig vertegenwoordigers van gemeentes, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners – waaronder Trivire en HVC – de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Eén van de belangrijkste doelstellingen binnen het Energieakkoord Drechtsteden is het aardgasvrij maken van alle gebouwen en woningen in de regio. De eerste stappen zijn hiervoor al genomen met de uitrol van het warmtenet in Dordrecht en daaropvolgend het warmtenet Drechtsteden. Het aansluiten van het Stadswiel op dit warmtenet van HVC en het afsluiten van het gas draagt bij aan het energieneutraal maken van de Drechtsteden.