warmtenet De Draai nieuwbouw

De Draai Heerhugowaard

Ruim 750 nog te bouwen woningen, in het zuidelijke deel van De Draai, sluiten we aan op het warmtenet van HVC. Om deze aansluiting te realiseren leggen we warmteleidingen aan.

Werkzaamheden De Draai

Waar

Deze leidingen leggen we vanaf de Rivierenwijk-Zuid langs de Oostertocht richting de Beukenlaan om vervolgens ter hoogte van het Trinitas College de oversteek te maken richting de Draai-Zuid. 

Fases

De werkzaamheden vinden plaats in fases. De warmteleidingen leggen we aan middels een boring en in open ontgraving. Bij een boring trekken we leidingen door het boorgat. Bij een open ontgraving graven we met een graafmachine een sleuf. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vullen we de sleuf met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Planning

De totale werkzaamheden duren van maart tot september 2021. Zie de routekaart onderaan deze pagina voor de planning per fase. 

Wat kun je bij jou in de buurt verwachten?

  • Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het fietspad langs de Oostertocht. Woningen blijven bereikbaar.
  • Woningen met de tuin grenzend aan het fietspad met een achteringang zijn tijdelijk niet bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en zwaar verkeer.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. Hak en mogen uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 17:00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze. Wij informeren u wanneer hier sprake van is.
  • De werkzaamheden zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten en de gemeente Heerhugowaard.

De routekaart beeldt de route van het warmtenet uit. De warmteleidingen worden gelegd vanaf de Rivierenwijk-Zuid langs het Oostertochtpad richting de Beukenlaan om vervolgens ter hoogte van het Trinitas College de oversteek te maken richting de Draai-Zuid.   

werkzaamheden rotonde haringvliet juli 2021
Close
werkzaamheden rotonde haringvliet juli 2021

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Heerhugowaard of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm