warmteleiding wordt ingetrokken door grote hijskranen in een straat

Rivierenwijk Heerhugowaard op het warmtenet

De Rivierenwijk in Heerhugowaard gaat de komende jaren flink veranderen. Samen met de gemeente en Woonwaard maken we de wijk en de woningen klaar voor de toekomst. Naast drainage en de herinrichting van de wijk, sluiten we de huurwoningen van Woonwaard aan op het warmtenet.

Werkzaamheden Rivierenwijk-Zuid

Van 10 augustus tot eind september vinden werkzaamheden plaats in de Gouwe, Drecht en Lauwers (fase 4). Waar werkzaamheden plaatsvinden zet de aannemer de omgeving af met hekwerk. Om de warmteleidingen te leggen, graven we met een graafmachine een sleuf. De grond die vrijkomt vervoert de aannemer naar het gronddepot. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vult de aannemer de sleuf met zand en doen we opnieuw de bestrating.

Wat u kunt verwachten bij de werkzaamheden 

 • Woningen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar.
 • Sommige delen van wegen zijn afgesloten. Borden geven omleidingsroutes en/of afsluitingen aan. De omleidingen zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn er meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
 • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en van zwaar verkeer. 
 • Er ligt zand in de straat.
 • De leidingen liggen voor een deel in een strook parkeerplaatsen, hierdoor zijn de parkeerplaatsen niet te bereiken. 
 • Het gaat zowel om werkzaamheden voor de deur (het graven van gleuven) als om werkzaamheden in de tuin of in uw huis (we nemen altijd persoonlijk contact met u op als werkzaamheden bij u thuis plaatsvinden).
 • Materiaal slaan we op in de straat of in parkeervakken.
 • Aannemer MVOI voert de werkzaamheden uit in opdracht van HVC.
 • De werkzaamheden mogen wettelijk uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16:00 uur. 
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of werkwijze. Wij informeren u wanneer hier sprake van is.
 • De werkzaamheden zijn afgestemd met gemeente Heerhugowaard.

Routekaart en planning

De werkzaamheden voeren we uit in fases. De werkzaamheden starten in de straat de Gouwe en de Drecht. Vervolgens leggen we warmteleidingen in de Lauwers. Voordat de aanleg start ontvangen direct omwonenden informatie over werkzaamheden in de straat. Zoals hoe lang het duurt, wat de werkzaamheden inhouden en hoe de werkzaamheden worden afgerond. Zie hieronder een kaart met de route van het warmtenet en de planning. 

Goed om te weten

Komende jaren maken we de Rivierenwijk-Zuid klaar voor de toekomst. Naast de werkzaamheden van HVC in een deel van de wijk vinden er nog meer werkzaamheden plaats:

Vertraging niet altijd uit te sluiten 

Helaas komen onvoorziene omstandigheden in bouwprojecten veel voor. Zodra het werk begint, kom je vaak onverwachte situaties tegen die vooraf niet bekend waren. In dit geval kunnen dat leidingen of funderingen zijn waar de aannemer dan omheen moet werken. Maar het kan ook gaan om materieel dat uitvalt of bestellingen die later geleverd worden. Dat geeft allemaal vertraging. Vaak kan de aannemer die vertraging wel weer inhalen, maar dat lukt niet altijd. Zo kunnen we niet altijd voorkomen dat een project langer duurt dan we hadden verwacht.

Contact

Heeft u vragen? Stel deze vragen aan een van de contactpersonen van het project.
 

De werkzaamheden voeren we in fases uit. De werkzaamheden starten in de straat de Gouwe en de Drecht. Vervolgens leggen we warmteleidingen in de Lauwers. 

Kaart werkzaamheden Rivierenwijk Heerhugowaard
Close
Kaart werkzaamheden Rivierenwijk Heerhugowaard

Tijdens het leggen van leidingen in de Gouwe geldt een omleiding. De Gouwe is voor een deel afgesloten. Borden geven omleidingsroutes en/of afsluitingen aan. De werkzaamheden duren van 10 augustus tot half september.

Verkeersituatie tijdens werkzaamheden Gouwe en Drecht
Close
Verkeersituatie tijdens werkzaamheden Gouwe en Drecht

Tijdens het leggen van leidingen in de Lauwers geldt een omleiding. De Gouwe is voor een deel afgesloten. Borden geven omleidingsroutes en/of afsluitingen aan. De werkzaamheden duren van 24 augustus tot half september.

Verkeerssituatie tijdens werkzaamheden Lauwers
Close
Verkeerssituatie tijdens werkzaamheden Lauwers

Huisaansluitingen

De aansluiting van uw warmteunit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit. De huisaansluitingen zijn door de Corona crisis stilgelegd. Zodra de werkzaamheden hervat worden, neemt Comfort Partners contact met u op om alle details door te nemen.

De aansluiting van uw warmteunit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit.
Close
De aansluiting van uw warmteunit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit.

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Heerhugowaard of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm