warmteleiding wordt ingetrokken door grote hijskranen in een straat

Rivierenwijk-Zuid Dijk en Waard op het warmtenet

De Rivierenwijk-Zuid in Dijk en Waard gaat de komende jaren flink veranderen. Samen met de gemeente en Woonwaard maken we de wijk en de woningen klaar voor de toekomst.

Werkzaamheden Rivierenwijk-Zuid

Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn vrijwel alle geplande werkzaamheden uitgesteld. Vooralsnog wachten we tot de maatregelen weer soepeler worden. Daarna hopen we op verantwoorde wijze het werk weer op te pakken.

Waar werkzaamheden plaatsvinden zet de aannemer de omgeving af met hekwerk. Om de warmteleidingen te leggen, graven we met een graafmachine een sleuf. De grond die vrijkomt vervoert de aannemer naar het gronddepot. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vult de aannemer de sleuf met zand en doen we opnieuw de bestrating.

Wat je kan verwachten bij de werkzaamheden 

 • Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
 • Sommige delen van wegen zijn afgesloten. Borden geven omleidingsroutes en/of afsluitingen aan. De omleidingen zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn er meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
 • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en van zwaar verkeer. 
 • Er ligt zand in de straat.
 • De leidingen liggen voor een deel in een strook parkeerplaatsen, hierdoor zijn de parkeerplaatsen niet te bereiken. 
 • Het gaat zowel om werkzaamheden voor de deur (het graven van gleuven) als om werkzaamheden in de tuin of in je huis (we nemen altijd persoonlijk contact met je op als werkzaamheden bij je thuis plaatsvinden).
 • Materiaal slaan we op in de straat of in parkeervakken.
 • Aannemer MVOI voert de werkzaamheden uit in opdracht van HVC.
 • De werkzaamheden mogen wettelijk uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16:00 uur. 
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of werkwijze. Wij informeren je wanneer hier sprake van is.
 • De werkzaamheden zijn afgestemd met gemeente Dijk en Waard.

Routekaart en planning

De werkzaamheden voeren we uit in fases. Voordat de aanleg start ontvangen direct omwonenden informatie over werkzaamheden in de straat. Zoals hoe lang het duurt, wat de werkzaamheden inhouden en hoe de werkzaamheden worden afgerond.

Goed om te weten

Komende jaren maken we de Rivierenwijk-Zuid klaar voor de toekomst. Naast de werkzaamheden van HVC in een deel van de wijk vinden er nog meer werkzaamheden plaats:

 • Netbeheerder Liander versterkt het energienetwerk van kabels en leidingen.
 • De huurwoningen van wooncorporatie Woonwaard worden deels gerenoveerd en aangesloten op het warmtenet.
 • De gemeente zorgt voor de aanleg van nieuwe drainage, om regenwater goed af te voeren. 
 • Na alle werkzaamheden in de grond, gaat de gemeente zorgen voor het netjes inrichten van de wijk. Zoals opknappen van de straten, parkeervakken, voetpaden, groenparken, speeltuinen en lantaarnpalen.

Vertraging niet altijd uit te sluiten 

Helaas komen onvoorziene omstandigheden in bouwprojecten veel voor. Zodra het werk begint, kom je vaak onverwachte situaties tegen die vooraf niet bekend waren. In dit geval kunnen dat leidingen of funderingen zijn waar de aannemer dan omheen moet werken. Maar het kan ook gaan om materieel dat uitvalt of bestellingen die later geleverd worden. Dat geeft allemaal vertraging. Vaak kan de aannemer die vertraging wel weer inhalen, maar dat lukt niet altijd. Zo kunnen we niet altijd voorkomen dat een project langer duurt dan we hadden verwacht.

Contact

Heb je vragen? Stel deze vragen aan een van de contactpersonen van het project.

De werkzaamheden voeren we in fases uit.  

Rivierenwijk-zuid werkzaamheden januari 2021
Close
Rivierenwijk-zuid werkzaamheden januari 2021

Huisaansluitingen

De aansluiting van de warmte-unit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit.

De aansluiting van uw warmteunit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit.
Close
De aansluiting van uw warmteunit op het warmtenet noemen we een huisaansluiting. Het bedrijf Comfort Partners voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Woonwaard. Comfort Partners installeert de warmte-unit en trekt de leidingen vanuit de berging naar de warmte-unit.

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Heerhugowaard of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm