foto van de betreffende parkeerplaats aan de Thorbeckelaan

Werkzaamheden warmtecentrale Thorbeckelaan

Op 7 en 8 april worden er op de parkeerplaats bij de sportvelden aan de Thorbeckelaan werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor is de parkeerplaats gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Werkzaamheden

In opdracht van HVC wordt op woensdag 7 april en donderdag 8 april door Eco Ketelservice BV de warmtecentrale geplaatst en aangesloten op het warmtenet. De onderdelen van de warmtecentrale worden op 7 april met een aantal vrachtauto’s aangevoerd. Ook zetten we op die dag een hijskraan in om de onderdelen op de juiste plaatst te hijsen. We verwachten het grootste deel van deze werkzaamheden op 7 april af te ronden. 

tijdelijke afsluiting parkeerplaats

Om de genoemde werkzaamheden veilig en sneller uit te kunnen voeren, is het nodig om het gemeentelijke deel van de parkeerplaats tijdelijk af te sluiten. Om de gebruikers van de parkeerplaats hierover te informeren worden op donderdag 1 april alvast vooraankondigings-borden geplaatst. 

verkeersregelaar

Tijdens de werkzaamheden op woensdag 7 april zetten we een verkeersregelaar in. Deze helpt de bezoekers aan de zorginstellingen van de Thorbeckelaan met het (veilig) parkeren van hun voertuig op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

aanvullende werkzaamheden 

In de weken na de plaatsing van de warmtecentrale is er soms wat meer bedrijvigheid rondom die locatie. Dan worden er verdere voorbereidingen getroffen en tests uitgevoerd voor de ingebruikname van de warmtecentrale. De parkeerplaats blijft dan bereikbaar voor bezoekers en wordt niet afgesloten.

verder goed om te weten

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht. 
  • Bedrijven en instellingen blijven altijd, soms met iets meer moeite, bereikbaar.
  • Na het plaatsen worden er tijdelijk bouwhekken om de warmtecentrale gezet. Na de ingebruikname van de centrale wordt er een definitief en stevig hekwerk geplaatst.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of werkwijze.

ongemak en overlast

Werkzaamheden in de nabijheid van woningen veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Eco Ketelservice, aannemer A. Hak en HVC nemen uiteraard maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking en horen het ook graag als je ideeën hebt over hoe het beter kan.

sliedrecht-oost aardgasvrij

Meer informatie over de keuze voor het aanleggen van het warmtenet Sliedrecht lees je op www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Sliedrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm