Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Deze tarieven staan op onze tarievenbladen. Bekijk de tarieven voor elektriciteit en gas voor een 1-jarig, 3-jarig of variabel contract op de pagina downloads en links onder het kopje tarieven

Selecteer voor antwoord

Wij hebben een Bio Energie Centrale (BEC) in Alkmaar. In deze BEC verbranden we hout dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Bij het verbranden komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken we om elektriciteit op te wekken en om ons warmtenet te voeden. Met de warmte van de BEC maken we stoom. Die stoom zetten we met behulp van een turbine om in elektriciteit.

Zo'n 20% daarvan gebruiken we voor onze eigen installatie; 80% leveren we o.a. aan onze aandeelhouders: de gemeenten en waterschappen. De resterende warmte (de warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking; dus nadat de stoom langs de turbine is geleid) voeden we via geïsoleerde leidingen in het warmtenet naar gebouwen om deze van warmte te voorzien.

Selecteer voor antwoord

Heb je zonnepanelen? Dan is het belangrijk dat je zonnepanelen worden aangemeld bij jouw netbeheerder. Zo wordt jouw opgewekte elektriciteit geregistreerd en kunnen wij deze verrekenen met het verbruik.

Selecteer voor antwoord

De elektriciteit die je teruglevert, vergoeden wij tegen hetzelfde elektriciteitstarief dat je betaalt voor de elektriciteit die je afneemt. Als je meer elektriciteit teruglevert dan dat je verbruikt, ontvang je een vergoeding voor de geleverde elektriciteit ter hoogte van jouw leveringstarief. Dit is het tarief per kWh exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. De tarieven kan je altijd terugvinden in je leveringsovereenkomst.