Biomonitoring

Biomonitoring

Al 30 jaar meten we de eventuele invloed van onze afvalenergiecentrale in Alkmaar op landbouwproducten in de omgeving. We meten dit met biomonitoring. In al die jaren is er niet één keer een negatief effect gemeten op kwetsbare groenten en planten, de melk en het gras dat door vee wordt gegeten.

Op 5 punten meten

Begin jaren ‘90 spraken we met agrariërs uit de buurt en landbouworganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Noord af om de invloed van onze afvalenergiecentrale te monitoren. Samen met ingenieursbureau Royal Haskoning en de onderzoeksinstelling Plant Research International van de Wageningen Universiteit startten we daarom het biomonitoringprogramma. Om de gewassen te controleren zijn vier meetpunten rondom de installatie en een referentiepunt (buiten invloedssfeer van de afvalenergiecentrale) geplaatst. Hier worden 13 keer per jaar monsters genomen op de 5 locaties. Dit zijn de rode bollen op de kaart.

Biomonitoring
Close
Biomonitoring

Spinazie, boerenkool, melk en gras onderzoeken

Elk jaar bepalen we het gehalte aan cadmium, kwik en andere zware metalen in spinazie (voorjaar en zomer) en in boerenkool (najaar en winter). Op twee veehouderijbedrijven (de grijze bollen op de kaart) vlakbij HVC bepalen we in het voor- en najaar het dioxine en dioxine-achtige pcb-gehalte in koemelk. Tot slot beoordeelt het biomonitoringprogramma maandelijks de fluoridenbelasting aan de hand van het gehalte in gras. Fluoriden zijn belangrijk voor de veevoerkwaliteit, omdat vee gevoelig is voor deze stof. In al die jaren zijn nog nooit de normen voor de consumptiekwaliteit van gewassen en koemelk overschreden. Mocht dit wel het geval zijn dan vergoeden we de schade via de afgesproken schaderegeling.

Agrariërs in onze omgeving tevreden

Agrariërs uit de omgeving van de afvalenergiecentrale in Alkmaar zijn dik tevreden met het programma. Elk jaar bespreken we de resultaten met de landbouworganisatie in onze regio. Inmiddels hebben meerdere afvalenergiecentrales het biomonitoringprogramma overgenomen.