Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Gemeenten & waterschappen

Wij helpen gemeenten en waterschappen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen, waarbij we maximaal bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies zoals CO2.

Energietransitie

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Voor de overgang naar een schone energievoorziening is het nodig om duurzame elektriciteit op te wekken en wijken aardgasvrij te maken. Wij ondersteunen gemeenten en waterschappen in de energietransitie door samen te werken aan concrete lokale oplossingen. 

Twee medewerkers staan bij de leidingen van het aardwarmteproject Trias Westland

Duurzaam afvalbeheer

We zetten ons onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dat doen we door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten.

Rondleider geeft uitleg in composteerhal

"we willen een partner zijn voor onze aangesloten gemeenten en hen helpen bij het realiseren van duurzame energiedoelstellingen"

Marco van Soerland, Manager Warmte
Marco Soerland
warmte aanleg lassen
Zonnepark Zuyderzon Almere
Boortoren en boorkop om aardwarmte te kunnen boren
Marco Soerland
warmte aanleg lassen