Vader en zoon snijden samen groenten in de keuken om soep te bereiden op elektrische kookplaat.

Gemeenten & waterschappen

Mijn HVC zakelijk

Duurzaam afvalbeheer

We zetten ons onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dat doen we door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten.

medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.

Energietransitie op lokaal niveau

De energie die we leveren aan gemeenten en inwoners wekken we steeds duurzamer op. Gft zetten we onder andere om in groen gas, warmte van onze installaties gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. We onderzoeken de mogelijkheden voor andere duurzame warmtebronnen (geothermie, oppervlakte- en rioolwater) en realiseren waar mogelijk projecten met deze warmtebronnen. Goed voor het klimaat en goed voor de mensen die van onze diensten gebruik maken. We werken het liefst samen met gemeenten, waterschappen, coöperaties en inwoners, want dat levert allerlei nieuwe oplossingen op die het mensen op een duurzame manier zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo blijven er meer grondstoffen behouden en wekken we steeds meer duurzame energie op.

Twee medewerkers staan bij de leidingen van het aardwarmteproject Trias Westland

"we willen een partner zijn voor onze aangesloten gemeenten en hen helpen bij het realiseren van duurzame energiedoelstellingen"

Marco van Soerland, Manager Warmte
Marco
warmte
Aarwarmte
/
Marco
warmte
/