Spelende kinderen in huis draaien aan de muur thermostaat. Vader kijkt vanuit de achtergrond toe.

Alles over warmtetarieven

De warmtetarieven van 2024 zijn bekend. Op deze pagina vind je de tarieven, geven we uitleg en beantwoorden we de veelgestelde vragen.

bekijk jouw warmtetarieven

Download hier de warmtetarieven die gelden op jouw adres in 2024.

warmtetarieven

warmtetarieven 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2024:

Het prijsplafond vervalt
Het prijsplafond vervalt in 2024. Het komende jaar betaal je het leveringstarief van HVC.

Het leveringstarief daalt ten opzichte van 2023
Het leveringstarief ligt onder het prijsplafondtarief van het afgelopen jaar.

De vaste leveringskosten zijn gestegen
De vaste leveringskosten zijn hoger vanwege de aanhoudende inflatie, de hogere materiaalkosten en de gestegen lonen.

Opbouw van de warmtetarieven

De tarieven voor warmte bestaan uit variabele kosten en vaste kosten.

Variabele kosten
De variabele kosten zijn afhankelijk van het warmteverbruik in de woning. Dat verbruik wordt gemeten in gigajoule (GJ). Per gigajoule betaal je een tarief wat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Op deze kosten heb je zelf invloed – hoe meer je bespaart, hoe minder je betaalt. 

Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten zijn de kosten die je betaalt voor het warmtenet. Voor deze kosten maakt het niet uit hoeveel warmte je gebruikt. De vaste leveringskosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en bestaan uit drie onderdelen:

 • Vastrecht
  Dit zijn kosten voor het beheer en onderhoud van het warmtenet, inclusief een 24-uurs storingsdienst. Deze kosten gelden voor alle warmteklanten.
 • Meetkosten
  Dit zijn de kosten voor het opnemen en het verwerken van de meterstanden, inclusief onderhoud en vervanging van de meter. Deze kosten gelden voor alle warmteklanten.
 • Kosten voor de warmte-unit
  Dit zijn de kosten voor het beheer, onderhoud en eventuele vervanging van de warmte-unit.

Voor mensen met een huurwoning die in hun huidige woning overstappen van aardgas naar warmte hebben wij als uitgangspunt met woningcorporaties een afspraak dat zij een gedeelte van de vaste kosten voor de huurder betalen.  Dit noemen we ‘gesplitste vaste kosten’. Deze overstappende bewoners betalen geen kosten voor de warmte-unit en het vastrecht is lager.  

Op de jaar- of eindnota vind je het totaal van deze vaste kosten onder het kopje “vaste leveringskosten warmte”. 

bepalen van de tarieven

Consumenten zijn beschermd via de Warmtewet, waarin maximale tarieven voor warmte zijn opgenomen. Deze maximale tarieven worden jaarlijks bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Consumenten mogen namelijk niet meer betalen voor warmte dan ze met een gasaansluiting zouden betalen. Er wordt een voorstel gedaan voor een nieuwe Warmtewet, waarin deze koppeling wordt losgelaten. Dit kan echter nog wel enkele jaren duren.

maandelijkse kosten warmte

Net zoals bij gas betaal je iedere maand een termijnbedrag. Dit bedrag is opgebouwd uit 1/12 deel van het verwachte jaarverbruik plus de vaste kosten. We meten het verbruik van warmte in gigajoules (GJ). Een GJ warmte is te vergelijken met ongeveer 33 m3 gas. 

veelgestelde vragen over de tarieven

Selecteer voor antwoord

Wij hebben contractuele afspraken gemaakt met woningcorporaties en aandeelhoudende gemeenten dat wij onze warmtelevering zo betaalbaar mogelijk houden voor onze klanten. Daarom geven wij standaard 5% korting op het maximum Gigajoule-tarief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In 2022 en 2023 lag het maximum GJ-tarief van de ACM vanwege de stijgende prijzen dusdanig hoog, dat wij in deze twee jaren meer korting hebben kunnen geven.

Selecteer voor antwoord

Dit heeft verschillende redenen.
 • In vergelijking met het verleden zijn ook in 2024 de energieprijzen nog steeds hoog. HVC krijgt hierdoor geen subsidie meer voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
 • De prijzen voor elektriciteit zijn ook nog steeds hoger dan vóór de energiecrisis. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
 • Door de inflatie zijn onder andere materiaalkosten en lonen gestegen. Daardoor zijn de vaste kosten bij alle netbeheerders en energiebedrijven in Nederland hoger. Dat is ook bij HVC het geval.
 • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.
 • Bij de aanleg van nieuwe warmtenetten maken we soms gebruik van tijdelijke warmtestations als een duurzame bron nog niet beschikbaar is. Deze warmtestations werken op aardgas, wat ingekocht wordt op het moment dat de warmtetarieven worden bepaald.

Selecteer voor antwoord

Het onderhoud en beheer van het warmtenet is duurder geworden vanwege de aanhoudende inflatie, de hogere materiaalkosten en gestegen lonen. Dit geldt voor alle warmtebedrijven en netbeheerders.

Selecteer voor antwoord

Wij kunnen geen voorspelling doen over de tarieven in de toekomst. Wij verwachten wel dat de koppeling tussen de gas- en warmtetarieven nog een aantal jaar blijft. Deze berekening voor de warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe warmtewet. Daarin wordt deze koppeling losgelaten. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Selecteer voor antwoord

In de huidige warmtewet is vastgelegd dat de warmtetarieven één keer per jaar worden vastgesteld. Dit gebeurt in december, op basis van de gemiddelde gasprijs voor een 1-jaar vast contract bij de 10 grootste gasleveranciers van Nederland. Dit komt voort uit het idee dat je voor warmte niet meer mag betalen dan voor gas. Omdat die prijs in december wordt vastgesteld, kopen wij op dat moment voor het komende jaar alle warmte in die we nodig denken te hebben voor onze klanten. Als de gasprijzen vervolgens in het jaar erop stijgen, hebben wij in december al goedkopere warmte ingekocht. Klanten profiteren dan van lagere prijzen, zoals in 2022 het geval was. Als de gasprijzen in dat komende jaar echter dalen, zoals in 2023, hebben we al duurdere warmte in december ingekocht. Daarom kunnen we tussentijds de prijzen niet aanpassen.

Selecteer voor antwoord

De belangrijkste koppeling tussen gas en warmte is vastgelegd in de warmtewet. Die wet is ontstaan uit het idee dat je voor een warmteaansluiting niet meer mag betalen dan voor een gasaansluiting. De warmtetarieven worden dan ook één keer in december van ieder jaar vastgelegd. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde gasprijzen op dat moment voor een 1-jaar vast contract voor het volgende jaar van de 10 grootste gasleveranciers. Lees hier meer over via de ACM.

Selecteer voor antwoord

Mocht je moeite hebben om de energierekening te betalen dan verzoeken wij je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij denken graag met je mee hoe wij dit kunnen oplossen. In 2024 is er het Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met lage inkomens en een hoge energierekenig. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente, of met instanties als bijvoorbeeld https://geldfit.nl/.

Selecteer voor antwoord

Energie besparen is altijd een goed idee, want energie die je niet verbruikt hoef je niet te betalen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle tips om energie te besparen.

Selecteer voor antwoord

Bij het aanleggen van een nieuw warmtenet gebruiken wij tijdelijke centrales die gebruik maken van gas. Deze tijdelijke centrales worden op den duur altijd vervangen door een duurzame bron (zoals aardwarmte of aquathermie). Het duurt echter enige tijd voordat zo’n bron ontwikkeld is.

Selecteer voor antwoord

Als je een slimme meter hebt dan krijg je een maandelijks energierapport waarin het energieverbruik is opgenomen. Als je geen slimme meter hebt dan moet je het warmteverbruik zelf bijhouden. Schrijf dan bijvoorbeeld elke eerste dag van de maand je meterstand voor warmte op.

Selecteer voor antwoord

Voor gas en stroom is dit inderdaad verplicht om de tarieven 30 dagen van tevoren bekend te maken. Voor warmte niet. Op de website van de ACM staat hier meer informatie over.

Selecteer voor antwoord

Alles over het prijsplafond en de tarieven in 2023 lees je op deze pagina.