foto medewerker HVC

Zo werkt warmte van HVC

In Nederland gaan we stap voor stap van het vertrouwde aardgas af en maken we gebruik van duurzame warmtebronnen. Warmte van HVC is een slim en duurzaam alternatief. Op deze pagina vertellen we je graag meer over warmte van HVC.

Hoe een warmtenet werkt

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd hoofdleidingennet naar de verschillende overdrachtsstations in een stad/wijken gepompt.
  2. In het overdrachtsstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.
  3. Het warme water komt via de warmte-unit (vaak in de meterkast) de woning in. De warmtewisselaar in de warmte-unit geeft de warmte af aan de binnenhuisinstallatie van de woning. Zo wordt gezorgd voor een aangename binnentemperatuur en voldoende warm water.
  4. Na warmteafgifte aan de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.
     
De werking van het warmtenet uitgelegd met nummers: 1, de afvalenergiecentrale van HVC, 2 verdeelstation, 3, warmte in huis, 4 retourleiding.
Close
De werking van het warmtenet uitgelegd met nummers: 1, de afvalenergiecentrale van HVC, 2 verdeelstation, 3, warmte in huis, 4 retourleiding.

klanten aan het woord

Op bezoek bij warmteklanten. Hoe ervaren zij de warmte uit een warmtenet van HVC? Bart Meijer zocht het uit.

Filmbestand
Volume
/
Video progress

Kan ik ook aangesloten worden?

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt. Of van de plannen voor de aanleg van een nieuw warmtenet. Eind 2021 heeft iedere gemeente in Nederland een ‘Transitievisie Warmte’ gemaakt. Daarin staat beschreven in welke wijk(en) een warmtenet kan komen. Op de website van jouw gemeente staat meer informatie over dit onderwerp.

Kaart van onze warmtenetten

De afgelopen jaren investeerden we veel in onze warmtenetten en warmtebronnen. En uiteraard blijven we die verder ontwikkelen en uitbreiden. Dit doen we niet alleen. We werken daarbij nauw samen met onze aandeelhoudende waterschappen en gemeenten en met ontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners. Samen zetten wij de schouders onder de energietransitie. 

Aanleg van een warmtenet

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg en eventueel de ontwikkeling van een warmtebron duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijk (gasgestookt) warmtestation zorgt in zo'n overgangsperiode dan voor de warmte. Hierdoor is het dan toch mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijk warmtestation blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

foto van de aanlegwerkzaamheden van een warmtenet

Warmtetarieven

Voor je warmtelevering wil je natuurlijk niet te veel betalen. Gelukkig hebben wij bijna altijd de scherpste warmtarieven in Nederland. Waarom? Als nutsbedrijf hebben wij namelijk geen winstoogmerk en helpen we de (inwoners van) onze aandeelhoudende gemeenten om via warmtelevering ‘van gas los’ te komen.

Lees meer over onze warmtetarieven, hoe we deze jaarlijks bepalen en hoe je als warmteklant beschermd bent door de Warmtewet. 
 

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler

Over HVC

Wij zijn een duurzaam energie- en afvalbedrijf zonder winstoogmerk dat in handen is van 51 gemeenten en 8 waterschappen. Onze kerntaak is om onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar een circulaire economie. 
Benieuwd naar onze organisatie? 

meer informatie

Wil je meer weten over warmte van HVC? Op de pagina Warmte van HVC vind je nog meer informatie over onze warmtenetten en diverse brochures, technische informatie en onze servicekaart.