Onze groene projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze groene projecten.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 41
Reset filters

Offshore windpark Gemini

In de Noordzee staat windpark Gemini. Met de totale capaciteit van 600 MW is dit één van de grootste windparken van Europa.

windpark Alton - in onderzoek
Windmolenpark op zee - horizon met veel windmolens op een zonnige dag met een paar wolken

Warmtenet Dordrecht

In Dordrecht zijn al veel woningen en gebouwen aardgasvrij. Ze maken gebruik van ons warmtenet.

Warmtenet Kersenboogerd
werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verwerken wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Slibverwerkings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverwerkingsinstallatie. Hier verwerken we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Aardwarmte van Trias Westland

Aardwarmteproject met twee aardwarmtebronnen op 2,3 kilometer diepte voor glastuinbouwondernemers in Naaldwijk (Zuid-Holland).

Aardwarmte van Trias Westland
Grote kas in het Westland met heel veel planten op een rij

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Bodemaswasinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie
Close