Onze groene projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze groene projecten.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 41
Reset filters

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verwerken wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Slibverwerkings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverwerkingsinstallatie. Hier verwerken we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Aardwarmte van Trias Westland

Aardwarmteproject met twee aardwarmtebronnen op 2,3 kilometer diepte voor glastuinbouwondernemers in Naaldwijk (Zuid-Holland).

Aardwarmte van Trias Westland
Grote kas in het Westland met heel veel planten op een rij

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Bodemaswasinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Compost en groen gas

Al het gft en etensresten dat wij inzamelen van inwoners verwerken we tot compost.

Compost en groen gas
Compost

Co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
CO2 afvang
Close