werkmannen werken aan het analeggen van de warmteleidingen in Dordrecht

Ons verhaal

We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is urgent, en dat doen we samen en slim, zodat jij daar nu en in de toekomst de vruchten van kan plukken.

Afval = grondstof

Waar anderen afval zien, zien wij waardevolle grondstoffen. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten. Steeds meer afval, zoals plastic en papier, krijgt een 2e, 3e of zelfs 4e leven. Hergebruiken levert een steeds schonere leefomgeving op en inkomsten voor duurzame investeringen. 

Energie schoon opwekken

Energie die we leveren aan gemeenten en inwoners leveren we steeds duurzamer op. Gft zetten we om in groen gas, warmte van onze installaties en aardwarmte gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon- en wind benutten we waar het kan. Het tegengaan van klimaatverandering en CO2-reductie zijn de belangrijkste doelstellingen in ons werk. 

zonnepanelen op ene groot dak

Toonaangevend nutsbedrijf

We willen samen met onze gemeenten, waterschappen en inwoners broeikasgas-uitstoot verlagen door de energiehuishouding te verduurzamen, afval te verminderen en grondstoffen te hergebruiken

Wil jij hieraan bijdragen?

""

Grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf

In de energietransitie zijn we een vanzelfsprekende partner van gemeenten en waterschappen. Voor inwoners zijn we een vertrouwde duurzame partij. 

Twee medewerkers staan bij de leidingen van het aardwarmteproject Trias Westland

Onze impact in 2022

864
kton
aan CO2 vermeden
556.679
huishoudens
met duurzame energie
Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Ambities waarmaken

We helpen onze aandeelhouders met hun duurzaamheidsambities. We bieden verschillende diensten. Van advisering met energievisies en routekaarten tot het samenwerken met energiecoöperaties en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.