Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Geef 2 weken van tevoren door dat je gaat verhuizen. Zo zorgen wij voor een snelle afhandeling na de sleuteloverdracht. Vul hiervoor het digitale verhuisformulier in. Doe dit samen met de nieuwe bewoner. Vul ook direct de meterstand in. Dit is belangrijk! Zo weten we zeker dat beide partijen het eens zijn met de meterstand. Voor de oude bewoner maken we met deze stand de eindafrekening op. Voor de nieuwe bewoner geldt deze stand als beginstand. Mail het ingevulde verhuisformulier klantenservice@hvcenergie.nl.

Selecteer voor antwoord

Luiers mogen bij het restafval.

Selecteer voor antwoord

De locaties van de restafvalcontainers bij jou in de buurt zijn te vinden via onze afval- app op pagina of verzamelcontainers.

Selecteer voor antwoord

Bouw- en sloopafval kan gratis aangeboden worden bij het afvalbrengstation. Het ophalen van bouw- en sloopafval is niet mogelijk.  

 

Selecteer voor antwoord

Grind of tegels kan je aanbieden bij het afvalbrengstation. Let op: In sommige gemeenten zijn er kosten verbonden aan het inleveren van grind of tegels, de medewerkers op het afvalbrengstation kunnen je hier over informeren.
 

Selecteer voor antwoord

De afvalpas hoort bij de woning. Laat bij verhuizing de afvalpas in de woning achter voor de nieuwe bewoners. 

Selecteer voor antwoord

Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. De gemeenteraad stelt de hoogte van het vaste en variabele tarief vast.

Selecteer voor antwoord

Alleen de gemeente Purmerend biedt het hele jaar door compost aan.

Selecteer voor antwoord

In onze webshop kan je asbestfolie bestellen.

Selecteer voor antwoord

Voor alle vragen over je bak kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Woon je in Ridderkerk? Bel de gemeente via (0180) 451 234.

Selecteer voor antwoord

Tijdens de leveringsonderbreking heb je tijdelijk even geen verwarming en warm kraanwater.

  • Koud kraanwater blijft beschikbaar.
  • Je hoeft niet thuis aanwezig te zijn tijdens de leveringsonderbreking.
  • Na afronding van de werkzaamheden komt de levering van warmte en warm kraanwater vanzelf weer op gang. Door de afgekoelde leiding(en) kan dit mogelijk even duren.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de planning van de werkzaamheden beïnvloeden.

Tip! Als je voorafgaand aan de leveringsonderbreking je verwarming op de door je gewenste temperatuur instelt, dan warmt jouw woning vanzelf weer op als de warmtelevering hervat wordt.

 

Selecteer voor antwoord

Dat begint bij het op de markt zetten van goede recyclebare verpakkingen. Producenten moeten bij het ontwerpen van verpakkingen hier rekening mee houden. Tegelijkertijd werken de recyclingsbedrijven aan oplossingen. 

Selecteer voor antwoord

Lees alles over tarieven, tariefbladen en hoe deze tarieven zijn op gebouwd op onze tarieven pagina.

Selecteer voor antwoord

Per project hebben wij een aanspreekpunt: