Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Is je bak of container niet geleegd? Geef het door via melding openbare ruimte

Selecteer voor antwoord

Ben je niet in de gelegenheid om het grof afval naar het afvalbrengstation te brengen? Maak dan online een afspraak voor het ophalen van jouw grof afval. Je ontvangt per mail een bevestiging met daarin de datum waarop HVC het afval ophaalt. Pas als je deze bevestigingsmail hebt ontvangen, is de afspraak definitief. Kijk voor de zekerheid ook in je ongewenste mail. Zet het grof afval op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur op de afgesproken plaats. Doe dit niet te vroeg, zodat er geen andere spullen bij worden gezet. Bundel het afval zo, dat het door één persoon te tillen is. Bouw- en sloopafval zoals steen, beton, glas, etc. halen wij niet op.

Selecteer voor antwoord

Het termijnbedrag voor warmte wordt afgeschreven op of rond de vervaldatum van de nota. Deze datum kun je terugvinden in MijnHVC. Ook kun je daar je incassomoment aanpassen.

Selecteer voor antwoord

Heeft jouw gemeente recycle-tarief? Dan heeft iedereen invloed op de afvalstoffenheffing. Heb je geen recycle-tarief dan betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen net zoveel als gezinnen die wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger te noemen. Omdat met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in een woning is. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in een woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas. Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:
  • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief, indien nodig, andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
  • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
  • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Met nascheiding wordt alleen het plastic, blik en drinkpakken uit het restafval gehaald. Waardevolle grondstoffen als papier en gft en etensresten kunnen hier niet of niet volledig mee gescheiden worden. De meeste gemeenten stoppen dus niet met het scheiden van afval maar alleen met het apart inzamelen van plastic, blik en drinkpakken. Dit komt vooral veel voor bij gemeenten met veel hoogbouw. Plastic, blik en drinkpakken wordt dan met behulp van nascheiding achteraf alsnog uit het restafval gehaald. Andere grondstoffen, zoals papier, glas en gft en etensresten, worden wel gescheiden zodat deze gerecycled kunnen worden.

Selecteer voor antwoord

Neem voor vragen over je warmtelevering contact op met onze klantenservice. Bekijk de servicekaart.

Selecteer voor antwoord

Zeker, ook als je niet in een recycle-tarief gemeente woont kun je gebruik maken van de nieuwe app. Ook kun je een account aanmaken en advies op maat krijgen. Je hebt alleen geen inzicht in hoeveel keer je restafval hebt aangeboden.

Selecteer voor antwoord

Vul hiervoor het digitale verhuisformulier in, samen met de nieuwe bewoner. Vul ook de meterstand in tijdens de sleuteloverdracht, eventueel samen met de makelaar. Zo weten we zeker dat beide partijen het eens zijn met de meterstand. Voor de oude bewoner maken we met deze stand de eindafrekening op. Voor de nieuwe bewoner geldt deze stand als beginstand. Mail het ingevulde verhuisformulier klantenservice@hvcenergie.nl en stuur deze volledig ingevuld retour aan: HVC Energie B.V., antwoordnummer 103, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is niet nodig). 

Selecteer voor antwoord

Om zeker te weten dat je nog op dat adres woont en om jouw privacygegevens te beschermen. 

Selecteer voor antwoord

Dit verschilt per gemeente. extra papier-, plastic- of gft-bak aanvragen? Neem contact op met onze klantenservice. extra restafvalbak aanvragen? In de meeste gevallen regel je dit via jouw gemeente. Er zijn kosten en voorwaarden aan verbonden:
  • Er is dan of een medische verklaring nodig of
  • er moeten meer dan 5 bewoners staan ingeschreven op hetzelfde adres of
  • je hebt 3 jonge kinderen die luiers dragen.

Selecteer voor antwoord

Het afvalbrengstation blijft voorlopig gewoon op dezelfde plek. Je vindt het afvalbrengstation op de Kitmanstraat 26 in Alkmaar. De openingstijden zijn: •    maandag t/m vrijdag: 8.00 uur tot 16.00 uur •    zaterdag: 8.30 uur tot 16.00 uur

Selecteer voor antwoord

Het is niet mogelijk om een tweede afvalpas aan te vragen. We werken er aan om het mogelijk te maken de afvalpas aan de HVC-app te koppelen. Dan wordt het mogelijk de container te openen met jouw smartphone.