Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Wellicht heeft dit met de instelling of inregeling van de verwarmingsinstallatie te maken, of moeten de radiatoren worden ontlucht. ongeveer 3/4 van de radiator hoort warm aan te voelen. Voor het onderhoud kan je terecht bij jouw binnenhuisinstallateur of bij de verhuurder van jouw woning.  Onder binnenhuisinstallatie verstaan we: thermostaat, leidingen, kranen, radiatoren, convectoren of vloerverwarming in de woning.

Selecteer voor antwoord

Controleer of de radiatorkranen openstaan of ontlucht de radiatoren. Helpt dit niet? Neem contact op met een installateur, wellicht is de installatie niet goed ingeregeld. 

Selecteer voor antwoord

Per warmtenet/gebied hebben we een apart aanspreekpunt: 

Selecteer voor antwoord

Door graafwerkzaamheden komt er grondwater in de sleuf te staan. Met behulp van een pomp wordt het grondwater rondom de bouwplaats weggepompt. Het is nodig om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, zodat werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Selecteer voor antwoord

Een belangrijk onderdeel van duurzame energieprojecten is dat we het eerst het gesprek aangaan met omwonenden en voor hen ook zorgen dat ze (financieel) mee kunnen doen in het project. HVC heeft veel ervaring met dit soort trajecten en hecht veel waarde aan een goede lokale samenwerking. 

Zie ook: Als grondeigenaar meedoen aan duurzame energie

Selecteer voor antwoord

Nee. In principe heeft u weinig tot geen omkijken meer naar uw grond. Wij verzorgen het beheer van de grond waar het project op staat. Wel kan het zo zijn dat bepaalde taken bij de grondeigenaar blijven liggen, zoals beheer van drainage systemen of eventuele baggerverantwoordelijkheden.

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een lokale woningcorporatie. Zo kunnen we starten met een het aardgasvrij maken van veel woningen. 

Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties.

Selecteer voor antwoord

Ja, over het algemeen kan een heteluchtverwarmingssysteem worden aangesloten op het warmtenet. De kosten om dit aan te passen voor een aansluiting op het warmtenet verschillen per systeem.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas.

Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:

  • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief indien nodig andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
  • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
  • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger te noemen. Omdat met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in een woning is. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in een woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Selecteer voor antwoord

Uw lokale drinkwaterbedrijf zorgt voor de waterdruk in de drinkwaterleidingen. HVC zorgt via het warmtenet alleen voor het verwarmen van het koude drinkwater om te kunnen douchen.

Selecteer voor antwoord

Informatie over de inzameling van jouw afval krijg je nu van HVC. Via onze website of de gratis HVC-app kun je jouw persoonlijke afvalkalender bekijken. Na het invullen van je postcode en huisnummer zie je wanneer welke bak geleegd wordt.

Als je vragen of klachten hebt, neem dan contact op met onze klantenservice. Op de pagina van de klantenservice vind je alle contactmogelijkheden.

Selecteer voor antwoord

Voorlopig kun je jouw huidige afvalpas blijven gebruiken. Als er op termijn nieuwe HVC-afvalpassen komen, word je hierover geïnformeerd. 
 

Selecteer voor antwoord

Het is niet mogelijk om een tweede afvalpas aan te vragen. We werken er aan om het mogelijk te maken de afvalpas aan de HVC-app te koppelen. Dan wordt het mogelijk de container te openen met jouw smartphone.