Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Op dagelijkste basis werken er zo’n 35 personen aan het project. Denk aan lassers, fitters, kraanmachinisten, boorploeg, projectleider, uitvoerders, opzichters, veiligheidskundigen, etc. Tijdens de twee intrekoperaties zijn het er twee keer zoveel. Denk aan extra kraanmachinisten, verkeersregelaars, veiligheidskundigen, etc. 

Selecteer voor antwoord

Is je bak of container niet geleegd? Geef het door via melding openbare ruimte

Selecteer voor antwoord

Ben je niet in de gelegenheid om het grof afval naar het afvalbrengstation te brengen? Maak dan online een afspraak voor het ophalen van jouw grof afval. Je ontvangt per mail een bevestiging met daarin de datum waarop HVC het afval ophaalt. Pas als je deze bevestigingsmail hebt ontvangen, is de afspraak definitief. Kijk voor de zekerheid ook in je ongewenste mail. Zet het grof afval op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur op de afgesproken plaats. Doe dit niet te vroeg, zodat er geen andere spullen bij worden gezet. Bundel het afval zo, dat het door één persoon te tillen is. Bouw- en sloopafval zoals steen, beton, glas, etc. halen wij niet op.

Selecteer voor antwoord

De techniek die bij deze boring gebruikt wordt heet Horizontal Directional Drilling (HDD). In de boorkop zit een zender die we ondergronds kunnen sturen (gyro-techniek). Daarmee boren we eerst een ‘pilotboring’ naar Sliedrecht. Als we daar aangekomen zijn, wordt de boorkop vervangen door een ‘ruimer’ waarmee we de boorgang groter maken. Dit doen we een aantal keer totdat de juiste diameter ontstaat. Om te zorgen dat de boorgang niet instort, vullen we deze volledig af met bentoniet. Dat is een vettige kleisoort die gemengd wordt met water. Zodra de leiding ingetrokken wordt, zuigen we het bentoniet af. Dat kan na reiniging weer gebruikt worden bij een volgende boring.

Selecteer voor antwoord

66 leidingen worden aan elkaar gelast tot een leidingstreng van 1200 meter. Daar worden er twee van gemaakt. Een aanvoerleiding voor het warme water en een retourleiding voor het afgekoelde water dat terugstroomt naar de warmtebron om weer opgewarmd te worden.

Selecteer voor antwoord

Het termijnbedrag voor warmte wordt afgeschreven op of rond de vervaldatum van de nota. Deze datum kun je terugvinden in MijnHVC. Ook kun je daar je incassomoment aanpassen.

Selecteer voor antwoord

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden - zoals het boren en lassen - worden slechts enkele kranen ingezet. Maar bij de twee intrekoperaties zijn er meer dan 20 kranen nodig om de leiding op de juiste en vooral ook veilige manier bij het boorgat te krijgen.   ✅ Goede voorbereiding is veilige uitvoering ✅ Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid ✅ Onveilig? Spreek elkaar aan ✅ Veiligheid gedragen op alle niveaus ✅ Samen leren van successen en incidenten ✅ Veiligheid is niet onderhandelbaar

Selecteer voor antwoord

Heeft jouw gemeente recycle-tarief? Dan heeft iedereen invloed op de afvalstoffenheffing. Heb je geen recycle-tarief dan betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen net zoveel als gezinnen die wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

Selecteer voor antwoord

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren.

Selecteer voor antwoord

Uw lokale drinkwaterbedrijf zorgt voor de waterdruk in de drinkwaterleidingen. HVC zorgt via het warmtenet alleen voor het verwarmen van het koude drinkwater om te kunnen douchen.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger te noemen. Omdat met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in een woning is. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in een woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een lokale woningcorporatie. Zo kunnen we starten met het aardgasvrij maken van veel woningen.  Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas. Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:
  • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief, indien nodig, andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
  • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
  • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Er is in 2023 een prijsplafond voor warmte vanuit de overheid. Tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ) wordt het tarief maximaal € 47,39 per GJ. Meer over de warmtetarieven leest u op deze pagina.