Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Neem voor vragen over je warmtelevering contact op met onze klantenservice.

Bekijk de servicekaart.

Selecteer voor antwoord

Klik in het menu van Mijn HVC op Nota's. Hier staat het overzicht van alle nota's en de bijbehorende status van betaling. Als je de betaling regelt via bankoverschrijving zullen wij je informeren over de nota die klaarstaat.

Selecteer voor antwoord

Als het door omstandigheden niet lukt een jaar- of eindnota te betalen, dan kan je een betalingsregeling treffen. Mocht je via automatische incasso betalen, dien je de afschrijving eerst te storneren. Na de vervaldatum van de nota krijg je van ons automatisch een herinnering in je mailbox met hierin de mogelijkheid om voor een betalingsregeling te kiezen. Je kan dan met een druk op de knop zelf kiezen in hoeveel termijnen je de nota wilt betalen. Het is niet mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor je termijnnota.

Selecteer voor antwoord

De temperatuur en het aantal liters water wordt geleverd tot het punt waar HVC eigendom van is. De werkelijke temperatuur van douche en kranen is afhankelijk van de leveringsdruk en temperatuur van het kraan­water en het leidingverloop. De werkelijke levering kan dus anders zijn.

Selecteer voor antwoord

Bij de afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan jouw woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC als afvalinzamelaar houdt zich aan de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt over hoe wij vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Bekijk onze uitgebreide privacyverklaring.

Selecteer voor antwoord

Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. De gemeenteraad stelt de hoogte van het vaste en variabele tarief vast.

Selecteer voor antwoord

Met een account krijg je advies op maat op basis van de informatie over jouw huishouden. Die gegevens slaan wij op in jouw app account. Heb je recycle-tarief? Dan krijg je met een account ook inzicht in het aantal keer dat je restafval aanbiedt en kan je een afvaldoel instellen. 

Dit is persoonlijke informatie en die willen wij beveiligen. Om echt vast te stellen dat jij de werkelijke gebruiker bent, voegen we iDIN verificatie toe. Zo kun je in een veilige omgeving inloggen en kan niemand anders toegang krijgen tot jouw account. Lees meer informatie over iDIN en hoe het werkt.
 

Selecteer voor antwoord

Zeker, ook als je niet in een recycle-tarief gemeente woont kun je gebruik maken van de nieuwe app. Ook kun je een account aanmaken en advies op maat krijgen. Je hebt alleen geen inzicht in hoeveel keer je restafval hebt aangeboden.

Selecteer voor antwoord

Het verhaal dat al het gescheiden afval uiteindelijk toch op de grote hoop in de verbrandingsoven terecht komt. ‘Ik heb het zelf gezien’, of ‘Ik heb het gehoord van mijn buurman die bij de vuilverbranding werkt’, zijn veelgehoorde reacties. Dit is een fabel met de grootste impact op kilo’s en milieu.

De oorsprong van dit verhaal kan voortkomen uit het verleden waar dit heel soms, en op kleine schaal, plaatsvond toen er nog niet genoeg verwerkingscapaciteit was voor gft en etensresten. Een andere oorzaak kan zijn dat soms partijen die apart ingezameld worden alsnog worden afgekeurd omdat de gescheiden stroom te vervuild is om op de gewenste manier verwerkt te worden. Daarom is het belangrijk om je afval zorgvuldig te scheiden: gooi bijvoorbeeld geen plastic bij het oud papier of in de gft-bak.

In de praktijk wordt gescheiden ingezameld afval in principe op passende wijze verwerkt. Het blijkt dat nog niet al het ingezamelde materiaal geschikt is voor hoogwaardige recycling, dus des te meer reden om nog meer en beter te gaan scheiden.

Selecteer voor antwoord

Heb je een slimme meter? Dan ontvang je maandelijks van ons een verbruiksoverzicht voor stroom, gas en/of warmte.

Wil je op ieder moment van de dag jouw verbruik kunnen inzien? Sluit dan een energieverbruiksmanager aan op deze slimme meter. Deze zijn er voor stroom en gas. Voor warmte is zoiets nog niet beschikbaar.

Een energieverbruiksmanager maakt energiebesparen makkelijker. Zo kun je direct op je mobiele telefoon of tablet zien wat jouw energieverbruik is. Bekijk snel en makkelijk hoeveel stroom apparaten op de stand-by stand gebruiken of hoeveel energie je bespaart als je de verwarming wat lager zet.

Via onze webshop kan je deze twee varianten bekijken: 

Selecteer voor antwoord

De prijs per gigajoule is gestegen in 2023. De belangrijkste redenen:

  • Door de oplopende inflatie is alles duurder geworden.
  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
  • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.

 

Selecteer voor antwoord

Waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. De koppeling tussen de gas- en warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. Daarin wordt deze koppeling (waarschijnlijk) losgelaten. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Selecteer voor antwoord

Een belangrijk onderdeel van duurzame energieprojecten is dat we het eerst het gesprek aangaan met omwonenden en voor hen ook zorgen dat ze (financieel) mee kunnen doen in het project. HVC heeft veel ervaring met dit soort trajecten en hecht veel waarde aan een goede lokale samenwerking. 

Zie ook: Als grondeigenaar meedoen aan duurzame energie

Selecteer voor antwoord

Nee. In principe heeft u weinig tot geen omkijken meer naar uw grond. Wij verzorgen het beheer van de grond waar het project op staat. Wel kan het zo zijn dat bepaalde taken bij de grondeigenaar blijven liggen, zoals beheer van drainage systemen of eventuele baggerverantwoordelijkheden.

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een lokale woningcorporatie. Zo kunnen we starten met het aardgasvrij maken van veel woningen. 

Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties.