Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

HVC hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Cookies

HVC maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

Bescherming persoonsgegevens

HVC beschermt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. HVC werkt conform haar privacyverklaring en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Informatiebeveiliging

HVC bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers test HVC regelmatig. HVC houdt zich aan de meldplicht datalekken.

Meldplicht datalekken
De AVG vereist dat eventuele datalekken door de verwerkingsverantwoordelijke van de data worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover het datalek leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Indien HVC als verwerker betrokken is bij een datalek (bijvoorbeeld in haar hoedanigheid als afvalinzamelaar namens de gemeente) dan zal de melding van een datalek worden gedaan door de voor die verwerking verantwoordelijke instantie (bijvoorbeeld een gemeente). Wanneer HVC zelf verwerkingsverantwoordelijke is dan zal zij zelf de melding verzorgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming (FG) ziet er op toe dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgaan en deze goed worden beschermd. HVC heeft mevrouw Elisabeth Loudon als FG aangesteld. Voor het melden van een datalek kunt u bij haar terecht.

Contact FG
Per e-mail: FG@hvcgroep.nl 
Per telefoon: 072-5411311 (op werkdagen van 07:00 tot 17:00 uur) of 088-1664488 (buiten kantoortijden)

Wijzigingen

HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@hvcgroep.nl  

Copyright

Informatie van de www.hvcgroep.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVC.