""

Privacy

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. We leggen je graag uit hoe wij dat doen.

Cookies

We maken gebruik van cookies. En vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

Cameratoezicht

HVC maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties om haar bedrijfseigendommen, collega’s en bezoekers op haar terreinen te beschermen. Hiervoor heeft HVC een protocol cameratoezicht.

Bescherming persoonsgegevens

We beschermen de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. We werken volgens onze privacyverklaring en houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatiebeveiliging

We bewaren je persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden we bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers testen we regelmatig. We houden ons aan de meldplicht datalekken.

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat we eventuele datalekken door de verwerkingsverantwoordelijke van de data melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover het datalek leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Als wij als verwerker betrokken zijn bij een datalek, dan melden we dit aan de voor die verwerking verantwoordelijke organisatie (bijvoorbeeld een gemeente). 

Datalek melden

Onze functionaris gegevensbescherming (FG), Elisabeth Loudon, ziet er op toe dat we zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en dat we deze beschermen. Voor het melden van een datalek kun je telefonisch bij haar terecht via:

Wijzigingen

HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt geen rechten aan de informatie op deze website verlenen. Kom je iets tegen dat niet correct is of verouderd? Heb je ideeën voor verbetering? Mail het ons.

Copyright

Informatie van de www.hvcgroep.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVC.