op voorgrond een meisje met vlechten en een groene jurk, gezien vanaf de achterkant. Rechts van haar een kleine jongen met zwarte broek en gestreepts short. In zjn linker hand heeft hij een blikje en in zijn rechter hand een verpakking die hij in een open vuilnisbak gooit

Alles over het recycle-tarief

In het restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten en plastic. Wanneer je afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. Recycle-tarief is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Hiermee krijg je zelf invloed op de hoogte van jouw afvalstoffenheffing.

Recycle-tarief in het kort

Filmbestand
Volume
/
Video progress

Vast en variabel deel

Recycle-tarief bestaat uit twee delen; een vast en een variabel deel. Het vaste deel wordt jaarlijks bepaald door de gemeenteraad. Met het variabele deel heb je invloed op de heffing. Als je afval goed scheidt, heb je veel minder restafval. Hierdoor hoef je minder vaak een zak in de ondergrondse container te gooien. Met het recycle-tarief heb je dus zelf invloed op de hoogte van je afvalstoffenheffing.

Wat zit er in de restafvalbak?

Er zitten nog heel veel waardevolle materialen in jouw restafval. Zo bevat de gemiddelde restafvalbak nog ongeveer 30% gft en etensresten. Maar ook plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, papier en textiel zien we nog veel terug in de restafvalbak. Die materialen worden nu samen met het restafval verbrand. Dat is zonde! Deze grondstoffen zijn namelijk goed te recyclen als je het goed scheidt en in de juiste bak gooit.

Meest gestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. De gemeenteraad stelt de hoogte van het vaste en variabele tarief vast.

Selecteer voor antwoord

Gemeenten kiezen voor recycle-tarief om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, papier en glas. Deze grondstoffen kunnen daardoor weer hergebruikt worden. Ook gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog als er niets zou veranderen. Door je afval goed te scheiden draag je bij aan een beter milieu en krijg je met recycle-tarief invloed op de hoogte van jouw afvalstoffenheffing.

Selecteer voor antwoord

Met nascheiding wordt alleen het plastic, blik en drinkpakken uit het restafval gehaald. Waardevolle grondstoffen als papier en gft en etensresten kunnen hier niet of niet volledig mee gescheiden worden. De meeste gemeenten stoppen dus niet met het scheiden van afval maar alleen met het apart inzamelen van plastic, blik en drinkpakken. Dit komt vooral veel voor bij gemeenten met veel hoogbouw. Plastic, blik en drinkpakken wordt dan met behulp van nascheiding achteraf alsnog uit het restafval gehaald. Andere grondstoffen, zoals papier, glas en gft en etensresten, worden wel gescheiden zodat deze gerecycled kunnen worden.

Selecteer voor antwoord

In gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd blijkt dit mee te vallen. De gemeente zal dit goed in de gaten houden en als het nodig is handhaving inzetten. Zij proberen te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Selecteer voor antwoord

Bij de afvalinzameling verwerken wij persoonsgegevens. De afvalbak is gekoppeld aan jouw woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om te legen en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC als afvalinzamelaar houdt zich aan de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt over hoe wij vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Bekijk onze uitgebreide privacyverklaring.

Selecteer voor antwoord

Heeft jouw gemeente recycle-tarief? Dan heeft iedereen invloed op de afvalstoffenheffing. Heb je geen recycle-tarief dan betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen net zoveel als gezinnen die wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

Selecteer voor antwoord

De kosten voor de techniek van het wegen van afval(bakken) zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weeg-systeem vaker storing. Een ander nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in jouw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed.

Selecteer voor antwoord

Dit kun je niet voorkomen, maar de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is jouw bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan onze klantenservice.

Selecteer voor antwoord

De exacte verdeling tussen het vaste en variabele deel wordt bepaald door de gemeenteraad. Heeft jouw gemeente al gekozen voor recycle-tarief? Op de website van de gemeente staan de actuele tarieven.

Selecteer voor antwoord

Je krijgt invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft. Je hoeft het restafval daardoor minder vaak aan te bieden. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak je de restafvalbak aan de weg zet in combinatie met het formaat van jouw bak (laagbouw) of de ondergrondse container voor restafval gebruikt (hoogbouw). Wanneer je weinig restafval aanbiedt, is jouw afvalstoffenheffing eind van het jaar ook lager.

Selecteer voor antwoord

In de vernieuwde HVC-app kan je dit bijhouden:
  1. Download de app 
  2. Maak een account aan
  3. Verifieer deze met behulp van iDIN.
Vanaf dat moment houdt de app bij hoe vaak je de restafvalbak aan de weg hebt gezet of hoe vaak je een restafvalzak in de ondergrondse container hebt gegooid. Lees meer over de HVC-app.  

Selecteer voor antwoord

Onder het overzicht van jouw restafvalstatus staat een rode i. Klik hierop voor uitleg.  Het overzicht geeft inzicht in het aantal keer dat je restafval hebt aangeboden, het doel dat jezelf hebt ingesteld of kan instellen en het verwachte aantal keer dat je restafval aanbiedt op basis van je huidige aanbiedgedrag.

Selecteer voor antwoord

Inzicht in jouw afvalgedrag mogen wij alleen aan je geven wanneer jij je adres aan ons bevestigt. Dit heeft te maken met jouw privacy en mogen we niet zomaar aan iedereen laten zien. Om echt vast te stellen dat jij ook daadwerkelijk op het opgegeven adres woont, vragen we je jouw adresgegevens via iDIN te bevestigen. iDIN is een manier om via jouw bank te controleren of je daadwerkelijk op het adres woont dat je hebt opgegeven in de app. Je logt daarbij in bij je bank. En wij checken dan alleen of het adres dat jij hebt opgegeven hetzelfde is als het adres dat bij jouw bank bekend is. Er wordt geen geld afgeschreven of andere bankgegevens aan ons doorgegeven. Met iDIN voorkomen we fraude en misbruik van jouw (adres)gegevens.  Lees meer informatie over iDIN en hoe het werkt.

Selecteer voor antwoord

Maximaal 48 uur na het legen van de restafvalbak of storting in de ondergrondse restafvalcontainer zie je de informatie in de app.

Selecteer voor antwoord

  • Open de HVC-app
  • De appt opent automatisch op het tabblad "voor jou". Zie gelijk onder het rode vlak het restafvalstatusblokje. In het blokje staat het aantal keer dat je dit jaar restafval hebt aangeboden en de kosten die daaraan verbonden zijn. 
  • Klik op het blokje om naar de details van de restafvalstatus te gaan en de historie te zien.
  • Klik op ‘Volledige historie’ om de gegevens van vorig jaar te zien. 
  • Klik op 'Details’ achter het jaartal van vorig jaar
  • Je ziet het eindbedrag en het aantal stortingen /ledigingen van dat jaar. 
We kunnen je stortingen pas bijhouden vanaf het moment dat je jouw adres hebt bevestigd met iDIN in je HVC-app. Als je al stortingen hebt gedaan vóórdat je je hebt geregistreerd met iDIN, kunnen we deze stortingen niet toevoegen aan het overzicht van je restafvalstatus. Heb jij vorig jaar bijvoorbeeld in juni je geregistreerd in de app met iDIN? Dan is het eindbedrag in de app niet gelijk aan de eindafrekening van jouw gemeente.