Rondleider van HVC laat doorkijk naar verbrandingoven zien.

De groene bende

Speciaal voor basisscholen, groep 7 en 8, in ons verzorgingsgebied is het lesmateriaal 'de groene bende' ontwikkeld. De bewustwording begint thuis en op school. Onze groene bende maakt zich sterk voor een schone wereld, door groene energiebronnen te gebruiken en door bewust om te gaan met het voorkomen en scheiden van afval.  

Lesmateriaal

Het lespakket bestaat uit een magazine voor kinderen van groep 7/8 en groep 8. In het magazine lees je wat duurzame energiebronnen zijn, welk afval Carry Slee op een dag heeft, wat een warmtenet is en nog veel meer. Ook kun je een quiz doen. De docent heeft keuze uit 4 lesbladen om samen met de 4 instructiebladen het boekje te behandelen. Ben je benieuwd naar het lesmateriaal? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar communicatie@hvcgroep.nl

Excursie afvalenergiecentrale

Al jaren nodigen wij groepen 7/8 of 8 uit om deel te nemen aan ons educatieprogramma met de daarbij behorende excursies. Aan de excursies zijn algemene voorwaarden verbonden. 

rondleiding in Alkmaar 

Vanaf januari 2020 vinden er verbouwingen plaats op de locatie in Alkmaar. Hierdoor kunnen er geen rondleidingen plaatsvinden toe en met augustus 2020.  

rondleiding in Dordrecht 

In Dordrecht organiseren we excursies doorde afvalenergiecentrale. Hier is te zien hoe we van restafval elektriciteit en warmte maken. Let op: de maximale groepsgrootte is 35 personen (inclusief begeleiders).  

Verzoek voor een excursie in Dordrecht 

rondleiding in Lelystad

Leerlingen van scholen uit Flevoland kunnen de locatie op de Zeeasterweg in Lelystad bezoeken. Naast een rondleiding over het terrein van HVC, Orgaworld en Afvalzorg, spelen de kinderen ook het interactieve spel De Milieuinspecteur. Op speelse wijze maken de leerlingen kennis met de diverse afvalstromen, het belang van afvalscheiding en wat we kunnen maken van dit afval.  

Verzoek voor een excursie in Lelystad 

Algemene voorwaarden aan deelname excursie 

  • Kinderen onder de 11 jaar hebben geen toegang tot de installatie. Zijn er wel kinderen onder deze leeftijd aangemeld, dan moeten zij achterblijven in de voorlichtingsruimte. 
  • De docenten zijn verplicht om 2 weken voor aanvang de deelnemerslijst te sturen. Alleen de deelnemers die op de lijst staan, hebben toegang tot de installatie. Dit geldt voor leerlingen en begeleiders. 
  • Toegang met rollator en/of rolstoel tot de centrale is niet mogelijk. Daarnaast moeten de deelnemers goed ter been zijn en geen last hebben van hoogtevrees. 
  • Het is verplicht om dichte schoenen te dragen. Het dragen van teenslippers is niet toegestaan. 
  • Afspraken maken we onder voorbehoud. Het kan zijn dat door omstandigheden een rondleiding niet kan doorgaan. Dit laten we dan zo snel mogelijk weten. 

Voorlichting op basisscholen