Warmte aanvoer en afvoer

een kijkje in de keuken van HVC

Nederland gaat de komende jaren fors meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, geothermie, warmtepompen, of uit water. Tijdens de landelijke Open Energiedag op 17 september kan iedereen zelf komen kijken hoe de energietransitie werkt. Ook HVC opent haar deuren. Bij Trias Westland in Naaldwijk en bij de Bio-energiecentrale in Alkmaar krijgen bezoekers een rondleiding om alles te weten te komen over (aard)warmte.

Maandag 12 september 2022

Ontdek alles over aardwarmte bij Trias Westland

Met bijna 600 glastuinbouwbedrijven, goed voor 2.300 hectare aan kassen, staat het Westland ook wel bekend als 'De Glazen Stad'. Om de kassen op een zo duurzaam mogelijke manier te verwarmen is het aardwarmtebedrijf Trias Westland opgericht, een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Tijdens de Open Energiedag leren bezoekers alles over aardwarmte en hoe daarmee meer dan 245 hectare glastuinbouw, de grootste bloemenveiling ter wereld én 345 woningen van duurzame warmte worden voorzien.

Aanmelden voor de Open Energiedag bij Trias Westland is nog mogelijk tot vrijdag 16 september via onderstaande link.

 

bezoek de bron van het warmtenet Alkmaar

Bij HVC in Alkmaar zijn bezoekers welkom om meer te leren over de bron van het warmtenet: de bio-energiecentrale. Tijdens de half uur durende rondleiding leren bezoekers hoe we met restwarmte elektriciteit opwekken én hoe we het meer dan 40 kilometer lange warmtenet in Alkmaar voorzien van duurzame warmte.

Aanmelden voor de rondleiding bij de bio-energiecentrale is nog mogelijk tot vrijdag 16 september via onderstaande link.

over de landelijke Open Energiedag

De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie en Geothermie Nederland. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst. Lees er meer over op de pagina van de Open Energiedag.

Open Energiedag 2022