""

Elektrische veegwagen in Dordrecht

Elke dag gaat HVC op pad met de veegwagen van Dordrecht om de straten weer schoon te houden en sinds kort met een grote elektrische veegwagen. 

Maandag 19 december 2022

elektrisch wagenpark

Elektrische voertuigen verminderen de uitstoot van fijnstof en zijn geluidsarm. Wethouder Marc Merx testte de elektrische veegwagen in Dordrecht. Het is de ambitie van HVC om het hele wagenpark elektrisch te maken. 

duurzaam

Wethouder Marc Merx: “HVC is onze partner in afvalinzameling, beheer openbare ruimte én in duurzaamheid. Ik vind het mooi hoe HVC, waarvan Dordrecht medeaandeelhouder is, verbrandingswarmte terug levert aan bewoners via warmtenetten. Deze elektrische veegwagen rijdt op energie die HVC zelf opwekt, weer een duurzame stap. Het komt ook ten goede aan de leefbaarheid van de binnenstad door vermindering van uitstoot. Goed om te horen dat er bij HVC meer duurzame wagens zullen volgen.” 

beheer openbare ruimte

Veegwagens worden ingezet als onderdeel van het beheer van openbare ruimte. Het doel is het schoonhouden van de openbare ruimte in Dordrecht door het weghalen van afval en bladeren op straat. Dat kan met de inzet van zowel grote als kleine veegwagens, maar gebeurt ook door het handmatig vegen. Bij het beheer wordt door HVC steeds gekeken naar de meest duurzame en effectieve methoden voor het schoonhouden. HVC heeft kleine elektrische veegwagens in bestelling staan.