Opening pilot installatie fosfaat

Fosfaat terugwinnen uit verbrandingsassen

Vandaag openden we in Dordrecht een pilotinstallatie om fosfaat terug te winnen uit de assen die overblijven na het verbranden van zuiveringsslib in onze slibverbrandingsinstallatie. Zo helpen we de waterschappen met hun duurzaamheidsambities en dragen we bij aan de circulaire economie.

Woensdag 20 september 2023

Fosfaat in as van verbrand zuiveringsslib

Via de landbouw en voedselketen komt fosfaat in het oppervlakte- en afvalwater terecht. Waterzuiveringen verwijderen fosfaat voor een groot deel uit het water, waardoor het in het zuiveringsslib komt. Bij het verbranden van zuiveringsslib ontstaat een as. De as die overblijft bestaat nog voor zo’n 25% uit fosfaat. Fosfaat is een van de belangrijkste grondstoffen voor de industrie en de landbouw. Door deze uit de verbrandingsas te halen, hoeven we deze schaarse grondstof niet via de mijnbouw uit de natuur te halen. HVC onderzoekt technologieën die deze fosfaten kunnen terugwinnen. 

Fosfaat terugwinnen met Rubiphos technologie

Een van die technologieën, de zogenaamde Rubiphos-technologie van het Belgische bedrijf TTBS, testen we nu in Dordrecht. De pilot is een samenwerking tussen TTBS, HVC en het onderzoeksinstituut van de Nederlandse waterschappen (STOWA). Doel van de pilot is om te testen of het proces stabiel en continu kan draaien, zodat het fosfaat (fosforzuur en fosfaatmeststof superfosfaat) dat we terugwinnen voldoet aan de kwaliteit die de markt vraagt. Als de proef slaagt, is dat een belangrijke stap om fosfaat terug te kunnen winnen en daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.