wethouder Arno Janssen en Gertjan de Waard, directeur HVC, gooien een tuinstoel en een kruk in de bak voor harde kunststoffen op het ABS kinderen staan erbij te kijken

Duurzaam afvalbeheer

Wij helpen gemeenten bij het bepalen èn realiseren van hun ambities op het gebied van afvalscheiding en de recycling van grondstoffen. Wij hebben en ontwikkelen activiteiten in de hele keten van inzameling, overslag, transport en opwerking en sortering van grondstoffen. Wij gaan verder dan alleen afvalinzameling. We willen zoveel mogelijk ingezamelde grondstoffen hergebruiken en werken hierdoor hard mee aan een circulaire economie.

verduurzamen door afval scheiden en grondstoffen te recyclen.

Voor gemeenten bieden wij de volgende activiteiten:

inzamelen voor inwoners

 • Inzameling en duurzame verwerking van alle stromen, zoals bijvoorbeeld gft en etensresten, plastic, blik en drinkverpakkingen, papier, glas en textiel, klein chemisch afval, oude apparaten, matrassen, hout en restafval. We halen de stromen aan huis op of via containers in de wijk. Veel stromen kunnen ook bij het afvalbrengstation ingeleverd worden.
 • Beheer openbare ruimte: voor een duurzame leefomgeving helpen wij gemeenten in het beheer van de openbare ruimte, zoals gladheidbestrijding, het opruimen van dumpingen en hondenpoep, onkruidbestrijding en veegwerkzaamheden.
 • Service naar inwoners: inwoners verleiden we om hun grondstoffen gescheiden aan te bieden bij bijvoorbeeld afvalbrengstations waar je gratis naar toe kunt voor grof huishoudelijk afval. Ook kunnen wij dit extra stimuleren door bijvoorbeeld gratis aanhangers beschikbaar te stellen.
 • Jeugd: door afvalscheiding op basisscholen aan te bieden, geven wij de jeugd voorlichting  over afvalscheiding en wat daarbij komt kijken. Voor leerlingen van groep 8 organiseren we rondleidingen. Onder het mom ‘jong geleerd is oud gedaan’ stimuleren we hierdoor een betere afvalscheiding voor de toekomst.
 • Klantenservice: we hebben een professionele klantenservice en webcare waar inwoners terecht kunnen voor vragen of advies.
 • Gedragsverandering: we gebruiken de nieuwste technieken om inwoners te stimuleren beter hun afval te scheiden. Zo zetten we afvalcoaches in, hebben een webshop en ontwikkelen we aansprekende communicatiecampagnes. Ook stimuleren we de zelfservice door een uitgebreide HVC-app en website.
   

advies en ondersteuning

 • Opties voor afval scheiden: wij brengen verschillende manieren van afval scheiden in kaart waarmee de gemeente de landelijke (VANG) doelen en haar ambities kan bereiken. Met een rekenmodel laten we zien wat de effecten op de kosten en op de scheidingsresultaten zijn.
 • Planvorming: we ondersteunen gemeenten met planvorming door bijvoorbeeld samen interactieve raadsbijeenkomsten te organiseren.
 • Expertbijeenkomsten: wij organiseren voor gemeenten expertbijeenkomsten om kennis met elkaar uit te wisselen. Elke expertbijeenkomst heeft een eigen onderwerp, zoals bijvoorbeeld afval scheiden bij hoogbouw, het bestrijden van dumpingen van afval, of het (wijkgericht) sturen op de kwaliteit van stromen.
 • Resultaten: we geven inzicht in de resultaten van de gemeente op het gebied van afvalscheiding. Dat kunnen wij ook ten opzichte van andere gemeenten weergeven.
 • Vernieuwing: we ontwikkelen vernieuwende methodes en inzamelsystemen zoals een multiminibak voor het scheiden van kleine afvalstromen zoals frituurvet, kleine elektrische apparaten, batterijen, spaarlampen en inktcartridges. Een ander voorbeeld is het introduceren van een nieuw systeem voor de gescheiden inzameling van groente, fruit en etensresten in de binnenstad en bij hoogbouwlocaties. Ook maken we gebruik van verschillende vormen van beloning, die het voor de inwoner aantrekkelijker maken om deel te nemen aan een nieuw inzamelsysteem of het afval te scheiden.
   

verwerking

 • Circulair: wij sorteren zelf plastic, blik en drinkpakken. Wij zijn in de hele keten actief. Daarnaast laten we van oude afvalbakken aan huis volledige gerecyclede bakken maken.
 • Bron- en nascheiding: wij bieden beide opties aan. In laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve manier om afval te scheiden. In flats en appartementen is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. Daar kan machinaal scheiden een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, lege pakken en blik van deze locaties tóch te kunnen recyclen. Gft en etensresten, papier en diverse andere stromen kunnen niet door deze machine worden gescheiden.