Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Geothermie

4 kilometer

Trias Westland

Trias Westland boort als eerste in Nederland naar een diepte van 4 kilometer. Hier bevindt zich een interessante aardlaag waar veel warmte beschikbaar is, de zogeheten triaslaag. Bijzonder aan dit project is de samenwerking en het eigenaarschap van de tuinders via een eigen coöperatie.Het is onze droom dat een groot deel van het project gedragen gaat worden door belanghebbenden; de glastuinbouwers. De deelnemende tuinders zijn voor 15 jaar mede-eigenaar op basis van een kostprijsmodel. Er ontstaat een geothermiebedrijf van én voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw.


       kassen met bloemen

       westland kassen

Samenwerking

Trias Westland ontwikkelt en realiseert een Triasproject in de regio Westland en is opgericht door initiatiefnemers HVC, Royal Flora Holland en Westland Infra. Het project draagt bij aan een brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven in het Westland, waarbij de participerende bedrijven direct eigenaar worden van het geothermiebedrijf. Meer over Trias Westland vindt u op triaswestland.nl

Locatie

Westland

Productiecapaciteit

De productiecapaciteit is naar verwachting 25-45 MWth,

Voldoende warmte voor

25.000 - 40.000 huishoudens per jaar.

Vermeden CO2

CO2-uitstoot die voorkomen wordt is 40.000 - 64.000 ton.

Uniek aardwarmteproject

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmteproject. Niet eerder in Nederland werd geboord naar 4 kilometer diepte voor de winning van aardwarmte.  Deskundigen verschillen van mening over de mate waarin aardwarmte op die diepte economisch winbaar is. Er zijn in Nederland veel geologische gegevens beschikbaar vanwege de vele olie en gasboringen. Deze hebben echter veelal betrekking op een diepte tot ongeveer  3 km. Een proefboring is daarom de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Trias.

Aardwarmte zorgt voor een extra element in de totale energiemix van elektriciteit, gas, warmte en CO2.

– Kees Stijger, een van de deelnemers aan Trias Westland

Laatste update

Officiële start geothermieproject Trias Westland

woensdag 10 mei 2017

Eerste boring tot vier kilometer in Nederland...

Lees meer