Jaaroverzicht storingsregistratie 2019

Er waren in 2019 geen ernstige warmtestoringen die langer dan 8 uur duurden.

Overzicht

jaaroverzicht 2019 - ernstige storingen
Datum onderbreking Tijdstip aanvang Straat en woonplaats Aantal klanten Duur storing Oorzaak
Niet van toepassing N.v.t. Niet van toepassing 0 Geen storing  

Warmtestoring?

Wil je weten of er nu een warmtestoring is?