Jaaroverzicht storingsregistratie 2022

In 2022 was er één ernstige warmtestoring die langer dan 8 uur heeft geduurd. In 2022 zijn er 48 storingen geweest die korter dan 8 uur hebben geduurd, met een gemiddelde storingstijd van 4,3 uur.

Overzicht

jaaroverzicht 2022 - ernstige storingen

 

Datum onderbreking

Tijdstip aanvang

Straat en woonplaats

Aantal klanten

Duur storing

Oorzaak
7 augustus 2022 19:30

De Lier

Europaweg, Verenigd Koninkrijkhof, Luxemburgstraat, 
Nederlandstraat, Frankrijkstraat.

105 20 uur Pompstoring opwek

 

jaaroverzicht 2022 - storingen korter dan 8 uur

 

Aantal korte storingen Gemiddelde duur in uren Jaarlijkse uitvalduur in uren aantal gemiddeld getroffen gebruikers
48 4,3 uur

119

110,5

Warmtestoring?

Wil je weten of er nu een warmtestoring is?