Moeder en kind scheiden samen etensresten in een apart bakje in de keuken.

Zeewolde

Op deze pagina zie je wat wij doen in de gemeente Zeewolde op het gebied van afval en energie.

Afvalbrengstation

Afvalbrengstation Zeewolde

Industrieweg 41
3899 AT Zeewolde

Openingstijden
Woensdag en vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 15.00 uur

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

 1. Wijziging afvalinzameling: afvalbak voor plastic, verzamelcontainer voor rest
 2. Komst afvalbak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken
 3. Inzameling van het plastic afval, blik en drinkpakken
 4. Inzameling van het restafval
 5. Uitzonderingen
 6. Inzameling van gft en etensresten
 7. Inzameling oud papier en karton
 8. Extra en andere afvalbak
 9. Extra vragen
 10. Afvalpas beleid

 

1. Wijziging afvalinzameling: afvalbak voor plastic, verzamelcontainer voor rest

Binnenkort krijgen de inwoners van Zeewolde een afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. De plastic zakken kunnen niet langer gratis besteld worden. De grijze bak voor restafval wordt ingenomen. Voor restafval staan er verzamelcontainers in de wijk. Heb je nog vragen over deze nieuwe manier van inzamelen? Kijk dan hieronder of daar wellicht het antwoord op uw vraag bij staat. Is dat niet het geval, neem dan contact op met onze klantenservice.

Waarom gaat de inzameling veranderen?

Er zijn landelijke doelstellingen bepaald waaraan gemeenten moeten voldoen. Verder willen we het de inwoners zo makkelijk mogelijk maken.

Wat verandert er?

De grijze bak voor restafval wordt ingenomen. Naast de bakken voor GFT en papier, ontvangt elk huishouden een 240 liter bak voor plastic, blik en drinkpakken. Het is niet mogelijk om een kleine container van 140 liter aan te vragen. Deze bak wordt eens per vier weken geleegd. Het restafval brengt u naar een ondergrondse container.

Wanneer wordt de nieuwe inzameling in Zeewolde ingevoerd?


In de week van 28 oktober 2019 krijgen als eerste de inwoners een aparte bak voor plastic, blik en lege drinkpakken. Gedurende de week krijgen allen inwoners van laagbouwwoningen een plasticbak aan huis. Het restafval moet dan worden weggebracht naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt.

Waarom hebben bewoners van het buitengebied vier afvalbakken?


Gebieden waar woningen ver uit elkaar staan, worden geclassificeerd als buitengebied. Om te voorkomen dat bewoners erg ver moeten lopen of juist de auto nemen en er onveilige verkeerssituaties langs de weg ontstaan, is gekozen voor een aparte vierde afvalbak. Over het algemeen hebben de huishoudens in het buitengebied hier voldoende ruimte voor. Bewoners van het buitengebied houden dus gewoon hun restafvalbak en krijgen een vierde aparte afvalbak voor plastic, blik en lege drinkpakken.

Moet ik afval scheiden?


Ja, het scheiden van afval en het aanbieden ervan aan de inzamelaar is verplicht. Dit is vastgesteld in de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Zeewolde.

2. Komst bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken


Waarom gaan we inzamelen met een plasticbak aan huis?

Met een afvalbak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken wordt het makkelijker om dit afval te scheiden.De ervaring leert dat het afval buiten in een bak beter bewaard wordt en de losse zakken geen ruimte meer innemen in huis of in de schuur. Bovendien voorkomt een plasticbak dat zakken scheuren of wegwaaien.

Wat is het belang van afval scheiden?

Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden. Hiervan kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic, blik en lege drinkpakken, gft en etensresten, papier en glas apart houdt. Daarnaast wordt de verwerking van afval steeds duurder en het helpt ons dus ook om de kosten beheersbaar te houden.

Hoe ziet de afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken eruit?


Dit is een grijze container met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter. Het is niet mogelijk om een kleine (140 liter) bak aan te vragen.

Ik heb geen brief gekregen maar wil wel graag een afvalbak voor plastic. Kan dit?


Wij en de gemeente bekijken of je alsnog een plasticbak kan krijgen of dat er andere mogelijkheden voor u zijn om het plasticafval zo goed mogelijk te scheiden. Je kunt contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt of je een container kunt krijgen.

Ik heb echt niet genoeg ruimte voor de afvalbak voor plastic. Wat kan ik doen?


Als jouw kavel zo klein is dat de container niet past, kun je dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens in overleg met HVC of er een andere oplossing geboden kan worden of dat je uitgezonderd kan worden van de plasticbak.

Kan een bedrijf ook een afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken aanvragen?


Nee, de plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

3. Inzameling van plastic, blik en drinkpakken


Hoe vaak wordt de plasticbak opgehaald?


De bak met plastic, blik en drinkpakken wordt eens in de 4 weken opgehaald.

Is het eens per vier weken legen van de bakken voor plastic, blik en drinkpakken voldoende?

Ja, dat is voldoende als je gebruik maakt van de 240 liter afvalbakken (dat is de grootste bak). Zowel voor plastic, blik en drinkpakken als voor papier. Dat is al gebleken in andere gemeenten waar we inzamelen. De gft-bak blijven we eens per twee weken legen.

Wat mag er in de plasticbak?


Op onze website zie je bij Wat hoort waar wat er in welke bak of zak mag of kijk in de (gratis) afval-app van HVC.

Wanneer wordt het plastic, blik en drinkpakken opgehaald?

In de afvalkalender op onze website en in de gratis HVC afval-app kun je zien wanneer dit wordt opgehaald. Als je de app downloadt, ontvang je meldingen welke afvalsoort die dag wordt opgehaald. De afvalkalender wordt pas enkele dagen voordat de nieuwe afvalinzameling van start gaat vernieuwd. Vanaf dan kun je zien wanneer de plasticbak wordt geleegd.

Op welke plaats bied ik mijn plasticbakbak aan voor inzameling?


Je kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bak voor gft en (voorheen) restafval.

Gaan de bakken met plastic, blik en drinkpakken stinken in de zomer?


Stankoverlast is te voorkomen door de sap- en zuivelpakken helemaal leeg te maken en eventueel luchtdicht te verpakken in bijvoorbeeld pedaalemmerzakken. En vleesbakjes kun je het beste even afspoelen.

Waar kan ik vinden wat in de zak voor plastic, blik en drinkpakken mag?


Op onze website zie je bij Wat hoort waar wat er in welke bak of zak mag of kijk in de (gratis) afval-app van HVC.

Waarom mogen chipszakken niet in de plasticzak?


Chipszakken zijn gemaakt van samengesteld materiaal; kunststof en aluminium. Dit kan niet van elkaar worden losgehaald, waardoor de zakken niet kunnen worden gerecycled. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lege pakken van melk en sap.

Waarom kiest Zeewolde niet voor nascheiding?


Als er over nascheiding wordt gepraat, wordt alleen het nascheiden van plastic verpakkingen bedoeld. Het gaat namelijk niet over het nascheiden van andere grondstoffen zoals papier, glas, textiel en gft-afval. Die blijven altijd via bronscheiding lopen. In zeer stedelijke gebieden, met bijvoorbeeld veel hoogbouw, levert bronscheiding een flinke uitdaging op. Inwoners hebben vaak weinig ruimte om het afval goed gescheiden te bewaren. Nascheiding kan als aanvulling op bronscheiding een uitkomst bieden, maar dit geldt alléén voor plastic verpakkingen. De plastic verpakkingen zijn echter wel meer vervuild dan bij bronscheiding. Dit maakt recycling van sommige plastics moeilijker.


4. Inzameling van het restafval


Wat verandert er voor de inzameling van restafval?


Het restafval kun je voortaan dagelijks (24 uur per dag) kwijt in de ondergrondse container in de wijk.

Hoe vaak worden de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval geleegd?

    De ondergrondse containers worden zo vaak als nodig geleegd, zodat je altijd je restafval kwijt kunt.
    Als je een volle container aantreft, bel dan naar HVC zodat één van de chauffeurs hem zo spoedig mogelijk kan legen.
    Je kan ook een andere container waarop je pasje toegang geeft proberen, of neem je restafvalzak weer mee naar huis, zodat het netjes blijft naast de containers.

Kan ik mijn restafval in alle containers voor restafval kwijt?


Nee, je krijgt toegang tot twee ondergrondse containers in je wijk. Deze kun je allebei met je toegangspas openen. Zo heb je altijd de mogelijkheid om je afval kwijt te kunnen, ook als één van de twee containers tijdelijk buiten gebruik is.

Met welke pas open ik de ondergrondse container?


De toegangspas is de afvalpas die je ontvangt bij de brief van ons.

Kan ik een extra pas aanvragen?


Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe zit het met het geluidsoverlast?


Het openen en dichtdoen van de ondergrondse container voor restafval maakt weinig geluid. Op de container (onder het handvat) is rubber bevestigd, zodat het geluid zoveel mogelijk beperkt blijft.

Zorgt de container voor stankoverlast?

De container zit onder de grond. Hier is het een aantal graden kouder dan boven de grond. Dit gaat de ontwikkeling van vieze geur tegen. De ondergrondse containers hebben we een zogenaamde dubbelschalige container (trommel), waardoor er geen ‘open’ verbinding is tussen het gestorte afval en de buitenlucht.

Het is verder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op een goede wijze met de inzamelvoorziening (afgesloten vuilniszak) om te gaan. Bij normaal gebruik zal er nauwelijks tot geen stank ontstaan


5. Uitzonderingen

Behoud restafvalbak voor buitengebied

Voor bewoners in het buitengebied blijft de inzameling van restafval zoals gewend via een restafvalbak. De inzamelfrequentie wordt verlaagd van eens per twee weken naar eens per vier weken. Naast de wijziging van het ophalen van restafval hebben inwoners in het buitengebied ook een plasticbak. Daarom behoudt men de restafvalbak en komt er een vierde aparte bak voor plastic, blik en drinkpakken.

Wat wordt verstaan onder het buitengebied?


Gebieden waar woningen ver uit elkaar staan, worden geclassificeerd als buitengebied. Hier is het niet rendabel om ondergrondse containers voor restafval te plaatsen.

Inzameling restafval hoogbouw


Voor hoogbouw zullen extra verzamelcontainers voor het plastic worden geplaatst: zij hoeven dus niet meer de zakken in huis te bewaren, maar kunnen het altijd kwijt.

Waarom niet voor alle afval ondergrondse containers?


Niet alle soorten afval zijn geschikt om met een ondergrondse container in te zamelen. Zo is het inzamelen van gft en etensresten ondergronds niet fris en niet zo handig. Bovendien leert de ervaring dat er veel vervuiling plaatsvindt wanneer het in ondergrondse containers wordt aangeboden, ander afval wordt er ook in geplaatst. Tuinafval in een ondergrondse container plaatsen, is onhandig en vraagt om veel verklein-werk. Daarbij willen we graag bewoners gemak bieden om afval te scheiden. Afvalbakken aan huis zijn hier veel meer geschikt voor.

6. Inzameling van gft en etensresten

Wat voor afval is gft en etensresten?


Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Er mogen ook etensresten bij.

Hoe vaak wordt gft en etensresten afval ingezameld?


GFT en etensresten wordt eens per 2 weken ingezameld.

7. Inzameling van oud papier en karton


Verandert de inzameling van oud papier en karton ook?


De inzameling van oud papier en karton kan wijzigen. Kijk op onze afvalkalender voor de actuele inzameldata.


8. Extra of andere afvalbak

Kan ik een extra bak voor gft en etensresten krijgen? En wat kost dat?


Ja, dat kan. Een extra bak voor gft en etensresten (240 liter) wordt gratis verstrekt. Ook wordt je kleine gft-bak van 140 liter voor gft gratis omgeruild voor een grotere bak van 240 liter.

Kan ik een extra plasticbak krijgen? En wat kost dat?


Ja, dat kan. Voor een extra plasticbak (240 liter) worden geen kosten in rekening gebracht.

Kan ik mijn plasticbak omruilen voor een kleinere?


Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners een grotere plasticbak van 240 liter aan huis.


 9. Extra vragen

Gaan we minder afvalstoffenheffing betalen als we meer afval gaan scheiden?


Het verwerken van restafval is heel duur, o.a. doordat het Rijk een steeds hogere belasting op het verbranden van restafval heft. Als we de landelijke doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar niet halen, moet krijgt de gemeente een hogere rekening van het Rijk. Deze kosten moet de gemeente direct in rekening brengen bij de inwoners (via de afvalstoffenheffing).

Wordt geregistreerd hoeveel afval ik inlever?


Nee, de pas geeft alleen toegang.

Ik heb een klacht of vraag, bij wie kan ik die kwijt?

 • HVC: klachten over het (niet) legen van de container en/of het omruilen van een container..
 • Gemeente: overige vragen

Gaat gemeente ook handhaven?


Ja, de gemeentelijke handhavers gaan op pad. Zij zullen in eerste instantie vooral voorlichting geven en het aanbiedgedrag gaan controleren.

Wat moet ik doen als HVC vergeet mijn afval op te halen op de inzameldag?


Doe een melding bij onze klantenservice.

Wat moet ik dan als ik mijn grijze bak nog thuis heb staan omdat ik op vakantie ben geweest?
Doe een melding bij onze klantenservice.

Wat is het belang van afval scheiden?


Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Het is daarom belangrijk dat je thuis je plastic, blik en lege drinkpakken, gft en etensresten, oud papier en karton en glas apart houdt.

Heeft afval scheiden wel zin?


Het afval gescheiden wordt ingezameld, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

Gft en etensresten wordt verwerkt tot biogas en compost. Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas dat wordt verwerkt tot nieuw glas. Het plasticafval wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen, blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt. Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu en minder gebruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot.

10. Afvalpas beleid

Verlies/zichtbaar beschadigd


Wanneer je de afvalpas kwijt bent geraakt, of dat de pas zichtbaar beschadigd is door bijvoorbeeld een gaatje in de pas, dan kun je tegen betaling een nieuwe pas aanvragen. Dat kan via onze afvalpasmodule.

Pas onzichtbaar beschadigd


Wanneer je afvalpas onzichtbaar is beschadigd, dan kun je gratis via onze afvalpasmodule een nieuwe afvalpas aanvragen.

Na verhuizing


Wanneer je net verhuisd bent en de pas is niet aanwezig in je woning dan kun je gratis via onze afvalpasmodule een nieuwe pas aanvragen.

Duurzame projecten van HVC in de regio

Geen resultaten gevonden.

Nieuws van HVC in deze regio

HVC geschreven in de sneeuw
21 jan

Kans op gladheid

De winter is in aantocht en dat betekent een grote kans dat de wegen glad worden door sneeuw en ijzel.

Link