""

Inkoop

Bij onze inkoop letten we naast de prijs van producten of diensten, ook op de milieu en sociale aspecten. Onze aanbestedingen staan op TenderNed. Bij sommige aanbestedingen moet jouw bedrijf door ons erkend zijn. Lees op deze pagina hoe de inkoop bij ons geregeld is. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Bij onze inkoop letten we naast de prijs, ook op het milieu en de sociale aspecten. Door milieuvriendelijk in te kopen verduurzamen we de bedrijfsvoering. We willen verspilling tegen gaan en grondstoffen hergebruiken. Met sociaal return creëren we werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanbesteden

Op TenderNed staan onze Europese en nationale aanbestedingen. Ieder bedrijf die zich voor het eerst wil inschrijven op een aanbesteding, moet zich melden bij het inkoopplatform CTM.