warmteleiding wordt ingetrokken door grote hijskranen in een straat

100.000 woningen versneld van het aardgas af

Duizenden huurwoningen schakelen versneld over van verwarming op aardgas naar verwarming via een collectief warmtenet. Huurders gaan daarbij niet meer betalen dan bij gas. Dit zijn de belangrijkste afspraken die AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben gemaakt. Vandaag, 15 april 2020 publiceren de partijen het akkoord: het Startmotorkader.
 

Woensdag 15 april 2020

Van het gas af

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn woningbouwcorporaties de grootste woningeigenaren van Nederland en daarmee belangrijke partners. 36 corporaties en vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) starten nu al hiermee om de ambitie van 2050 te realiseren. Later dit jaar sluiten mogelijk nog meer corporaties aan.

Persbericht: Startmotor voor verduurzaming woningen

AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Vandaag, 15 april 2020 publiceren de partijen het akkoord: het Startmotorkader.

De verduurzaming gaat woonlastenneutraal: de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening. Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het Warmtenet gebaseerd op een transparant rekenmodel.

Nauwe samenwerking

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader tot stand gekomen op initiatief van 36 corporaties ondersteund door Aedes en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. Het gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van  woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten. Daardoor blijven de kosten relatief beperkt.

Ron Wit, Directeur Energietransitie Eneco, namens de warmtebedrijven: ”We zijn blij met deze unieke samenwerking met Aedes en de woningcorporaties. Een cruciale afspraak die we hebben gemaakt is dat  woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet zonder dat huurders meer gaan betalen. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we profiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen. Hiermee creëren we een verdubbeling en zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.”

Transparantie 

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter, namens Aedes: ”Door dit akkoord met de warmtebedrijven krijgen onze corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

Met dit akkoord maken corporaties een flinke verdubbeling om te verduurzamen via de wijkgerichte aanpak en biedt het uitgangspunten om de doelstellingen in het Klimaatakkoord 2050 te halen. Het Startmotorkader is een afspraak uit het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving) dat nu is uitgewerkt in dit akkoord. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

Belangrijke stap in realisatie Klimaatakkoord

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland en daarmee een belangrijke partner. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Gemeenten krijgen daarbij de regie. Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving is het samenwerkingsverband ‘Startmotor’ ontstaan met een ambitieus doel: warmtebedrijven en corporaties halen gezamenlijk, door een unieke aanpak en samenwerking, duizenden woningen van het aardgas af. 36 corporaties en vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) starten nu al met opschaling die nodig is om de ambitie van 2050 te realiseren. Later dit jaar sluiten mogelijk nog meer corporaties aan, nu het Startmotorkader handvatten biedt.

Gerelateerd nieuws