gestapelde warmteleidingen warmtenet gorinchem

200 miljoen voor 12 duurzame warmteprojecten

HVC en de andere partners in NieuweWarmteNu! (NWN!) gaan met 200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas afhalen.

Dinsdag 19 juli 2022

aanzienlijke CO2-afname tegen acceptabele kosten

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen.

Door de groeiende urgentie onafhankelijker te worden van aardgas, zijn duurzame warmtebronnen steeds belangrijker. Met deze toekenning uit het Nationaal Groeifonds komen verschillende restwarmte-, aquathermie-, zonthermie- en geothermieprojecten in een stroomversnelling. Dit leidt tot een snellere afname van het gebruik van aardgas én een aanzienlijke CO2-reductie. En dat tegen acceptabele kosten voor de samenwerkende partijen.

 

projecten van HVC

Warmte Netwerk Westland (een samenwerking tussen Capturam en HVC) én het warmtenet Gorinchem zijn onderdeel van de 12 collectieve warmteprojecten in NieuweWarmteNu!. De daadwerkelijke toekenning van de gereserveerde bedragen wordt naar verwachting in juli 2023 definitief. Een mooie stap naar het aardgasvrij maken van woningen en het bijdragen aan de CO2-afname.

duizenden woningen aardgasvrij

Voor warmtenet Gorinchem betekent de toekenning dat duizenden woningen, van zowel corporaties, VVE’s als particulieren, een aansluiting krijgen op het warmtenet met een duurzame aquathermie bron.

Voor Warmte Netwerk Westland betekent dit dat we verschillende warmtenetten in het Westland kunnen verbinden en uitbreiden. Door een eerdere toekenning van de subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gaan we een toekomstbestendig systeem aanleggen, voor aansluitingen op meerdere duurzame warmtebronnen. Zoals bijvoorbeeld de restwarmte uit de Rotterdamse Haven van WarmtelinQ. 

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.