gestapelde warmteleidingen warmtenet gorinchem

200 miljoen voor duurzame warmteprojecten

HVC en de andere partners in NieuweWarmteNu! (NWN!) gaan met 200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen.

Dinsdag 19 juli 2022

aanzienlijke CO2-reductie tegen acceptabele kosten

Door de groeiende urgentie onafhankelijker te worden van aardgas, wordt het gebruik van duurzame warmtebronnen steeds belangrijker. Met deze toekenning uit het Nationaal Groeifonds worden verschillende restwarmte-, aquathermie-, zonthermie- en geothermieprojecten in een stroomversnelling gebracht. Dit leidt tot een snellere afname van het gebruik van aardgas én een aanzienlijke CO2-reductie. En dat tegen acceptabele kosten.

projecten van HVC

Warmte Netwerk Westland (een samenwerking tussen Capturam en HVC) én het warmtenet Gorinchem zijn onderdeel van de 12 collectieve warmteprojecten in NieuweWarmteNu!. De daadwerkelijke toekenning van de gereserveerde bedragen wordt naar verwachting in juli 2023 definitief. Een mooie stap naar het aardgasvrij maken van woningen en het bijdragen aan de CO2-afname.

duizenden woningen aardgasvrij

Voor warmtenet Gorinchem betekent de toekenning dat duizenden woningen van zowel corporaties, VVE’s als particulieren kunnen worden aangesloten op het warmtenet met een duurzame aquathermie bron.

Voor Warmte Netwerk Westland betekent dit dat er stappen gemaakt kunnen worden naar het uitbreiden en het verbinden van verschillende warmtenetten in het Westland. Met behulp van een eerdere toekenning van de subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), kan een toekomstbestendig systeem worden aangelegd, waar meerdere duurzame warmtebronnen op aangesloten kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de restwarmte uit de Rotterdamse Haven van WarmtelinQ. 

Gerelateerd nieuws