Schets ontwerp zonnepark Sunspace

87.000 zonnepanelen op terrein NLR in Marknesse

HVC bouwt in 2022 een zonnepark in de Noordoostpolder. Jaarlijks leveren 87.000 zonnepanelen straks circa 35 miljoen kilowattuur. Genoeg om 9.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. 

Woensdag 12 mei 2021

Initiatiefnemers

Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het zonnepark komt op het terrein van NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, in Marknesse.

Inwoners profiteren mee

Uitgangspunt is dat bewoners in de polder profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Dit gebeurt als volgt:

  • De winsten van het zonnepark gaan naar de SENF. Zij realiseert hiermee lokale projecten voor inwoners in de polder. 
  • Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. 
  • Tot slot levert het park een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder. 

Inwoners kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Sunspace via www.sunspace.nl. Zo blijven zij op de hoogte van de bouw van het zonnepark en de mogelijkheden voor deelname.

inwoners denken mee

Daarnaast vindt HVC het belangrijk dat omwonenden van een zonnepark meedenken bij het ontwerp. Tijdens de ontwikkeling van het zonnepark vonden diverse bijeenkomsten met omwonenden plaats. Hun wensen en ideeën zijn opgenomen in het ontwerp van het zonnepark.
 

Zonnepark dat opgaat in het landschap

In het ontwerp is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR komen schuine hellingen met kruidenrijk grasland. Daarnaast leggen we een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot aan. En komt er een brede bosrand. De zonnepanelen staan daardoor minder in het zicht. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.

Lokale opslag van zonne-energie

Het zonnepark sluiten we aan op het bestaande elektriciteitsnet op het bedrijventerrein van NLR. Hierdoor kan NLR zijn bedrijfsvoering verduurzamen. Levert straks het zonnepark meer energie op dan er dat lokaal wordt verbruikt? Dan leveren we de groene stroom terug aan het net. HVC onderzoekt samen met NLR of het mogelijk is om de zonnestroom tijdelijk lokaal op te slaan. Zo kunnen we het op momenten met weinig zon weer gebruiken. Een mooie extra stap in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening.   

Werken aan een energieneutrale Noordoostpolder

Het zonnepark Sunspace levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder. Na geen bezwaren verleende de gemeente in december 2020 de vergunning voor de het zonnepark. De verwachting is dat de bouw volgend jaar kan starten.

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.