Winkelcentrum Kersenboogerd

Aan de slag in het centrumgebied van de Kersenboogerd

De komende 10 tot 15 jaar wordt het centrumgebied van de Kersenboogerd aangepakt. De gemeente Hoorn doet dit in samenwerking met Intermaris en HVC.

Woensdag 16 december 2020

aanpak unaniem aangenomen

De Hoornse gemeenteraad heeft dinsdag 8 december de uitvoeringsaanpak van het centrumgebied van de Kersenboogerd vastgesteld en unaniem aangenomen. 

Warmtenet

De uitvoeringsaanpak gaat over zogenoemd "vijf sporen". Spoor 1 gaat over een warmtenet, de riolering en de openbare ruimte. Want de aanleg van een warmtenet zorgt voor kansen voor een betere, mooiere openbare ruimte in het gebied. Voor de aanleg van het warmtenet stond ook dinsdag 8 december een voorstel op de agenda. De gemeente heeft de ambitie om in 2040 als stad klimaatneutraal te zijn. De overgang naar schone warmte is daarin belangrijk. De gemeenteraad stemde in om de haalbaarheidsstudie warmtenet Kersenboogerd af te sluiten. De kansen voor een warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd zijn voldoende uitgewerkt. Het gaat over ongeveer 2.000 woningen, die voornamelijk bestaan uit sociale huurwoningen.

Uitvoeringsplan

Wethouder Duurzaamheid, Samir Bashara: “We hebben de eerste, concrete stap naar een energie- en klimaatneutrale gemeente gezet. De Kersenboogerd is de eerste wijk die schone warmte krijgt. In het centrumgebied gaan we aan de slag met de aanleg van een warmtenet. Hoe we dat gaan doen? Dat werken we de komende periode uit in een uitvoeringsplan. Die we samen met bewoners en belanghebbenden gaan maken. Op naar de volgende mijlpaal.”

Kansen

Directeur Duurzame Energie HVC Arjan ten Elshof: “Hoorn krijgt met de realisatie van het warmtenet in Centrum Kersenboogerd de kans om huurwoningen te verduurzamen, maar ook gemeentelijke gebouwen, school- en zorginstellingen, bedrijven en op termijn ook particulieren. We zien het warmtenet als een springplank naar een groter lokaal warmtenet in Hoorn. We onderzoeken op dit moment samen met Intermaris en gemeente Hoorn de haalbaarheid van zo’n Hoorn-breed warmtenet met aardwarmte als duurzame bron.”

Sporen

De aanleg van het warmtenet biedt gelegenheid om tegelijkertijd de riolering in het gebied te vervangen waar nodig én meer kwaliteit aan de openbare ruimte toe te voegen. Een prettigere openbare ruimte vergroot de leefbaarheid van het gebied. De andere vier sporen gaan onder andere over meer balans in verschillende woningen (spoor 2) en het opknappen van het openbaarvervoersknooppunt en winkelcentrum (spoor 3). En over een sociale aanpak op bijvoorbeeld armoedebestrijding, schulden, jeugd, onderwijs, zorg en gezondheid (spoor 4). En dus het extra spoor om het centrumgebied preventief veiliger te maken (spoor 5).

Verschil maken

Wethouder Kansen voor de Kersenboogerd, Kholoud al Mobayed: “Het besluit van de gemeenteraad is de volgende stap naar de uitvoering. Dat is een lange adem, we zijn zo’n 10 tot 15 jaar bezig in de wijk. Maar het belangrijkste van deze aanpak: we gaan écht verschil maken. Met veel meer kwaliteit in het centrumgebied en veel meer bewoners met wie het goed gaat. Daar zetten we ons voor in. Ik ben blij dat de gemeenteraad daar ook unaniem voor kiest.” Directeur-bestuurder van Intermaris, Cees Tip: “Goed dat we nu tot actie over kunnen gaan. De bewoners in de wijk rekenen op ons!”

Extra inzet

Burgemeester Jan Nieuwenburg: “De gemeenteraad heeft gevraagd om veiligheid als extra spoor toe te voegen aan het uitvoeringsplan van het centrumgebied van de Kersenboogerd. Het is een extra steun om het gebied de aandacht te geven dat het nodig heeft. En die aandacht krijgt het gebied zeker. In de nieuwe veiligheidsambitie krijgt de Kersenboogerd een grote rol. We zien dat er zaken zijn waarop we extra moeten inzetten. We hebben dat overigens de laatste tijd ook al veel gedaan. Acties, zoals cameratoezicht, gebiedsverboden, een speciale boa in de wijk en een versterkte samenwerking met de politie. Maar we horen ook graag van bewoners en raadsleden wat zij denken dat nodig is voor de wijk. Daarom ga ik de komende periode graag met hen in gesprek.”

Gerelateerd nieuws