Overhandiging Adviesrapport geothermie gebouwde omgeving

Advies over aardwarmte in de gebouwde omgeving

Aardwarmte of geothermie is thermische energie, warmte, uit de aarde. Aardwarmte kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming door een aardwarmtebron te koppelen aan een warmtenet. HVC onderzoekt deze mogelijkheden ook en werkt daarnaast aan de ontwikkeling van aardwarmte in het Westland. 

Donderdag 15 april 2021

Adviesrapport

Stap voor stap onderzoeken we de toepassing van aardwarmte, onder andere in samenwerking met Geothermie Nederland. Het kernteam ‘geothermie gebouwde omgeving’, bestaande uit deskundigen van Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, EBN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft onlangs een adviesrapport opgesteld. Dit adviesrapport gaat over de manier waarop aardwarmte een rol kan spelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het rapport is op 13 april overhandigd aan onder andere Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin adviseert het kernteam de geothermie agenda gestructureerd en gecoördineerd op te pakken en op zeer korte termijn uit te voeren. Een aanpak die HVC onderstreept. 

aardwarmte en HVC

Aardwarmte is een duurzame warmtebron die op veel plaatsen in Nederland beschikbaar is. Wij gaan de komende jaren verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond van verschillende gemeenten geschikt is voor de winning van aardwarmte. Aardwarmte kan worden gebruikt om de energievoorziening te verduurzamen. Deze warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt om woningen te verwarmen, daar waar nu veelal aardgas voor wordt gebruikt. Voor verschillende gemeenten brengen wij de potentie voor aardwarmte in kaart, waaronder: 

•    Heerhugowaard
•    Sliedrecht
•    Heemskerk
•    Den Helder
•    Lelystad
•    Westland (Monster en Maasdijk)
 

Gerelateerd nieuws