Elekrtisch laadplein HVC Dordrecht

Elektrisch laadplein HVC in Dordrecht

Samen met gemeente Dordrecht willen we de afvalinzameling zo duurzaam mogelijk organiseren. Elektrisch vervoer is een belangrijke stap in het verduurzamen van afval naar nieuwe grondstoffen. Bovendien draagt elektrisch rijden bij aan minder uitstoot en geluidshinder en daarmee aan de leefbaarheid van de stad.

Maandag 3 april 2023

Zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto's

Met trots openden wethouders De Jonge en Van der Linden vrijdag 31 maart het laadplein voor het opladen van elektrische wagens van HVC in Dordrecht. Wethouder Rik van der Linden (met o.a. mobiliteit & infrastructuur in portefeuille): "Dat HVC het wagenpark elektrificeert is een mooie stap naar emissieloos vervoer en transport in Dordrecht. Dit draagt bij aan duurzaamheid en leefbaarheid."

In de Nederlandse binnensteden vormen onder andere vrachtauto’s een bron van luchtverontreinigende uitstoot en geluidshinder. Om de overlast te beperken en daarmee de leefbaarheid in deze stedelijke gebieden te verbeteren, stellen steeds meer gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Een zogenaamde zero-emissiezone. Gertjan de Waard, directeur Inzameling: “Met de verduurzaming van ons wagenpark helpen we mee deze zero-emissiezone te bereiken. Dit vraagt om uitbreiding van de elektrische infrastructuur. Daarom heeft HVC op de Baanhoekweg in Dordrecht een prachtig elektrisch laadplein voor inzamelvoertuigen gerealiseerd.”

Duurzame toekomst

Wethouder Tanja de Jonge (o.a. klimaat, duurzaamheid en milieu in portefeuille): “Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan het verminderen van uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Daarmee werken we aan een klimaatneutraal Dordrecht en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat lukt alleen als inwoners, bedrijven en gemeenten dit samen aanpakken.” Naast duurzaam afvalbeheer levert HVC ook zonneweides en warmtenetten.

Elektrisch wagenpark

Het elektrisch wagenpark van HVC bestaat in totaal uit 3 vrachtwagens, 2 veegmachines, 14 bestelvoertuigen en 91 elektrische personenauto’s (leaseauto’s/poolauto’s). Dit aantal is snel groeiend omdat elk aflopend leasecontract wordt omgezet naar 100% elektrisch. Zo staan er nog voor dit jaar 7 vrachtwagens in bestelling. HVC is op weg naar volledige elektrificatie, waarbij het 'elektrisch tenzij’ principe wordt gehanteerd. Gertjan de Waard: “Alleen als het echt niet anders kan, door bijvoorbeeld een te kleine actieradius in sterk landelijke gebieden, rijden we op de duurzame brandstoffen LNG, HVO100 en CNG. Dat doen we nu ook al bij voertuigen die nog worden vervangen door elektrische voertuigen.”

Impact op milieu

De grootste milieuwinst met betrekking tot afvalinzameling betreft het voorkomen van afval. Dus, afvalpreventie zoals bijvoorbeeld het gebruik van wasstrips i.p.v. plastic flessen en het gebruik van een nee/nee sticker op de deur om extra papierafval te voorkomen. Daarnaast kan veel milieuwinst worden behaald door het goed scheiden van afval. Hierdoor houden we meer waardevolle grondstoffen over voor recycling en is er minder CO2-uitstoot door verbranding. Duurzame voertuigen zijn daarbij extra winst.

Gerelateerd nieuws