Op de foto van links naar rechts: Harry Nederpelt (wethouder van de gemeente Medemblik), Ralph-Peter Maitimo (voorzitter van de Dorpsraad Midwoud Oostwoud), Cor Spijker (Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud) en Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie van HVC). Zijn houden een zonnepaneel vast.

Hoe zon een plek krijgt in het Westfriese landschap

De aanleg van zonneweide Tripkouw in Midwoud is gestart. De zonneweide gaat waarschijnlijk vanaf eind augustus groene stroom opwekken voor zo’n 2.000 huishoudens. Het ontwerp zorgt ervoor dat de zonneweide mooi past in Westfriese landschap. Inwoners van de gemeente Medemblik kunnen ook profiteren van de opbrengsten van de zonneweide door te investeren via obligaties.

 

Maandag 15 juni 2020

Landschappelijke elementen

De zonneweide krijgt circa 16.000 zonnepanelen. Dat scheelt 3.500 ton CO2-uitstoot per jaar, wat gelijk is aan de vermeden uitstoot van bijna 1.200 auto’s. De zonneweide komt te liggen tussen de Tripkouw in Midwoud en de Oostwouder Dorpsstraat in Oostwoud. In het ontwerp is rekening gehouden met landschappelijke elementen die typerend zijn voor het Westfriese landschap: sloten, vaarwater op boezempeil, grasland en rietoevers. 

Zonnig startpunt

Langs de zonneweide, waarop schapen grazen, komt een fiets-/wandelpad. Bedoeling is om de oude varkensboet aan de Oostwouder Dorpsstraat, te behouden en op te knappen. Hierbij is de Dorpsraad Midwoud Oostwoud betrokken. Zo ontstaat straks een zonnig startpunt voor wandelen, fietsen en varen door het West-Friese landschap. Op de website www.zontripkouw.nl staan schetsen die een indruk geven van hoe de zonneweide er straks ongeveer uit gaat zien.

Inwoners kunnen meedoen

Inwoners van Midwoud, Oostwoud en de andere dorpskernen van de gemeente Medemblik kunnen meedoen met zonneweide Tripkouw door te investeren via obligaties met een vaste rente. Zo profiteren zij ook mee van de opbrengsten van de zonneweide. Raadpleeg www.zontripkouw.nl en weet hoe jij kunt investeren in dit project. 

Gerelateerd nieuws