Vertegenwoordigers van de woningcorporaties en HVC zitten aan tafel en ondertekenen een intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst woningcorporaties Drechtsteden en HVC

De woningcorporaties Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen, Fien Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam en HVC ondertekenden 29 maart 2019 een intentieovereenkomst. Met een regionaal warmtenet moet 70% van de woningen gasloos worden.

Dinsdag 2 april 2019

Afspraken

Met het ondertekenen, start het onderzoek naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op ons warmtenet in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De partijen willen uiterlijk eind 2019  afspraken met financiële uitgangspunten, technisch/inhoudelijke kaders en procesafspraken. Het besluit tot het aangaan van deze realisatieovereenkomst is voor iedere partij een doorslaggevend moment waarvoor ieder een eigen besluitvormingstraject doorloopt. De woningcorporaties betrekken hierbij hun huurdersorganisaties. 

Startmotor

De afgelopen jaren is gewerkt aan een voor woningcorporaties in de Drechtsteden om te verduurzamen. De realisatie van deze strategie, waar warmte onderdeel van uitmaakt, vergt samenwerking tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties, HVC en overheden. Om de warmtetransitie te borgen in de Drechtsteden en de rol van de woningcorporaties als startmotor concreet te maken, is deze intentieverklaring van groot belang.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

In de regio Drechtsteden hebben bijna 30 organisaties begin vorig jaar het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, duurzame woningen en schonere lucht.

Gerelateerd nieuws