""

jaarverslag 2022: afval krijgt nog lang niet de aandacht dat het verdient

"Afvalbedrijven lossen het afvalprobleem in Nederland niet op". Dat zegt algemeen directeur Dion van Steensel van energie- en afvalbedrijf HVC. “Dat we met goed scheiden en duurzaam verwerken van afval komen tot een circulaire economie in 2050 is een illusie. Daar is veel meer voor nodig. Afval krijgt nog lang niet de aandacht dat het verdient. Ieder jaar een beetje beter gaat te langzaam. Om werkelijk milieuwinst te realiseren zijn doorbraken nodig.”

Woensdag 19 april 2023

Goede resultaten

In 2022 boekte publiek bedrijf HVC goede resultaten met verdere verduurzaming op het gebied van duurzame energie en hergebruik. Het produceerde duurzame energie voor 556.000 huishoudens, zag de hoeveelheid restafval per inwoner teruglopen en is gestart met de productie van een natuurlijke, biologisch afbreekbare plasticvervanger.

Duurzame-energieproductie voor ruim 556.000 huishoudens

HVC produceerde in 2022 1.380 GWh aan duurzame energie. Het gaat hier om elektriciteit, warmte en groen gas. Omgerekend naar het aantal huishoudens met een gemiddeld elektriciteitsverbruik, is dit elektriciteit voor ruim 556.000 huishoudens.

40% minder restafval met recycle-tarief

In drie gemeenten waar HVC huishoudelijk afval inzamelt, werd het recycle-tarief ingevoerd. Deze prijsprikkel leidde tot een afname van de hoeveelheid restafval met gemiddeld 40%.

Nieuw: biologisch afbreekbaar plastic gemaakt van afvalwater

In haar demonstratiefabriek in Dordrecht ontwikkelde HVC samen met waterschappen, een kenniscentrum en een technologiebedrijf als eerste in Europa natuurlijke plastics uit afvalwater. Omdat deze volledig biologisch afbreekbaar zijn, komen er geen microplastics in de natuur. Bioplastics kunnen bijvoorbeeld de toepassing krijgen van oplosbare plant- en zaaipotjes en afbreekbaar landbouwfolie. 

Een andere ontwikkeling op het gebied van recycling is de toevoeging van de ‘metal kicker’ aan de bodemaswasinstallatie, waardoor 200 tot 400 ton meer metalen uit de bodemassen gehaald worden. Bij de kunststofsorteerinstallatie werd een slimme sorteerrobot ingezet om de afvalstroom harde kunststoffen schoon te krijgen, waardoor deze beter gerecycled kan worden. De robot haalt er vervuiling als lege kitkokers en badslippers uit.

Een gunstig financieel jaar

Het nettoresultaat over 2022 was € 28,1 miljoen (tegenover € 26,4 miljoen in 2021). Naast dat de verschillende operaties goed hebben gedraaid, is dit positief beïnvloed door de ingebruikname van diverse warmteprojecten en zonneparken, de gestegen energieprijzen en hogere metaalprijzen. In 2022 heeft HVC € 129,7 miljoen (tegenover € 66,8 miljoen in 2021) geïnvesteerd, voor het grootste deel in de uitbreiding van warmtenetten en duurzame warmtebronnen, zoals geothermie en energie uit afval- en oppervlaktewater. 

Doorbraken nodig

Hoewel de Tweede Kamer beweegt naar meer concrete acties voor een circulaire economie in 2050, zijn we er volgens algemeen directeur Dion van Steensel nog lang niet: “De aandacht is nog te veel gericht op de ‘achterkant’; ondanks dat wij (en andere afvalbedrijven) veel tijd en energie stoppen in het scheiden en hergebruiken van afval, is het tegelijk dweilen met de kraan voluit open. Het is óók nodig dat er aan de ‘voorkant’ iets gebeurt. Dat er minder producten worden gemaakt en geconsumeerd waardoor er minder afval ontstaat. En dat er voor nieuwe producten herbruikbare materialen worden gebruikt in plaats van fossiele grondstoffen. Kortom, om werkelijk milieu-impact te maken zijn er doorbraken nodig. HVC wil daar graag onderdeel van zijn, we staan open voor suggesties en samenwerking.” In zijn voorwoord stelt Van Steensel dan ook de vraag: “Welke inwoners, gemeenten, producenten en bedrijven doen er mee?”
 

Duurzame energieproductie  voor ruim 556.000 huishoudens.

""
Close
""

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.