Buitenkant demofabriek

Natuurlijke plastic-vervanger een stap dichterbij

Afgelopen week is een belangrijke stap gezet om een nieuwe natuurlijke plastic-vervanger te maken. Op ons terrein in Dordrecht openden we een demonstratiefabriek waarin we de grondstof voor deze plastic-vervanger gaan maken uit natuurlijke reststoffen.

Donderdag 12 mei 2022

Licht en vormbaar

Het materiaal heeft de voordelen van plastic maar niet de nadelen: het is licht en vormbaar, is verwerkbaar als plastic én volledig biologisch afbreekbaar, waardoor er geen microplastics in de natuur worden achtergelaten. Drie producenten gaan de nieuwe natuurlijke plastic-vervanger uitproberen en toepassen. De samenwerkingspartners zien legio mogelijkheden: van afbreekbare kweeknetjes en landbouwplastic tot zelfhelend beton. In de toekomst zien we potentie voor consumententoepassingen met een groot risico dat microplastics in het milieu komen, zoals bij schoenzolen en textiel.

Bacteriën doen het werk

Het nieuwe materiaal wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt. In afvalwater zitten veel vetzuren. De bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren en zetten het om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal vervolgens als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft. Dat poeder kan gebruikt worden als natuurlijke plastic-vervanger in verschillende toepassingen

""

Publiek private samenwerking

De installatie is mogelijk door een bijzondere samenwerking tussen private en publieke partijen die elkaar vinden in het zetten van stappen naar een duurzame economie. Met de demonstratiefabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar een commerciële productie van de natuurlijke plastic-vervanger. De demonstratie-installatie maakt het voor een groot aantal geïnteresseerde bedrijven mogelijk om het nieuwe materiaal te testen en toe te passen in hun producten als alternatief voor plastic. Het doel is na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties neer te zetten die het mogelijk zullen maken om de natuurlijke plastic-vervanger op de markt te brengen. De samenwerkingspartners zijn blij met de start van de fabriek.

Samenwerkingspartners

De demonstratiefabriek wordt ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.

Gerelateerd nieuws

Dienstverlening HVC gaat door

Op dit moment vinden er stakingen plaats van gemeenteambtenaren van reinigingsdiensten die hun werk neerleggen voor een betere CAO.

03 feb
Elektrische inzamelwagen rijdt door de straten van Alkmaar