Mannen van KennemerWonen, CALorie, gemeente Castricum en HVC schudden elkaar de hand en houden een bord vast met de tekst Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collectief warmtenet te realiseren.

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek bouwt voort op de uitkomsten van de Warmte Transitie Atlas (WTA) die de gemeente heeft laten opstellen. Hierin is de potentie voor een collectief warmtenet vastgesteld.

Het haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om preciezer vast te stellen of een collectief warmtenet ook in de praktijk kansrijk is, welke warmtebronnen hiervoor nodig en beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden partijen het mogelijk achten om een warmtenet te realiseren. Voor het haalbaarheidsonderzoek ondertekenden de gemeente, HVC, KennemerWonen en CALorie op 5 juli een samenwerkingsovereenkomst.

Het haalbaarheidsonderzoek brengt ook in kaart hoe groot de warmtevraag is in het gebied. Daarnaast worden o.a. de mogelijke tracés verkend, waarlangs een warmtenet zou kunnen lopen en worden de potentiële warmtebron(nen) en hun locatie in beeld gebracht.

Aardgasvrije toekomst

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten daarom uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin is o.a. een tijdpad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan en welke warmtevoorziening er voor in de plaats komt.  Om te komen tot de Transitievisie is er eerst een zogenaamde Warmte Transitie Atlas (WTA) opgesteld. Deze atlas verkent 'door de oogharen' welke duurzame warmte-opties tegen de laagste maatschappelijke kosten beschikbaar zijn in iedere woonkern en wijk. De WTA laat zien dat in de woonkern Castricum een warmtenet de optie is met laagste maatschappelijke kosten.

Oplevering

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in december 2019 aangeboden aan wethouder Binnendijk als voorzitter van de Regiegroep Energietransitie.

Gerelateerd nieuws

Wethouder Rik van der Linden reikt de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden
20 jun

Overstap naar een aardgasvrij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden

In stappen over op groene warmte door aansluiting op het warmtenet Dordrecht.

Link
Van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC), Bob van der Hout (directeur Agri & Food Rabobank Alkmaar e.o.), Monique Stam (wethouder Economie en Duurzaamheid, gemeente Heerhugowaard), Marcel Numan (directeur-eigenaar NH Paprika en voorzitter Ondernemersvereniging Alton), Jaap Bond (gedeputeerde Landbouw en Economie, provincie Noord-Holland), Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).  Zij houden allen een draaiknop vast.
04 okt

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Link
21 nov

Groen, groener, groenst

Met een 9,8 staan we op een mooie derde plaats van groene energieleveranciers. Zo blijkt uit de duurzaamheidranking van 2019.

Link