Wethouder duurzamheid Ralph Lafleur en HVC directeur warmte Marco van Soerland ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Ook gemeentelijke gebouwen worden aangesloten op het warmtenet

In de overstap naar een energieneutrale gemeente in 2050, waarin we alleen nog duurzame energie gebruiken, is het warmtenet een belangrijk onderdeel. Dit warmtenet krijgt steeds meer vorm. De nieuwbouwwijken Straatjes en Laantjes zijn al aangesloten op het warmtenet. De komende jaren gaat het warmtenet richting de wijken Kruiswiel en Oostendam. Een mooi moment om ook het gemeentelijk vastgoed dat aan deze route ligt, aan te sluiten.

Dinsdag 27 februari 2024

Gemeentelijke gebouwen

De energietransitie en het aardgasvrij maken van Hendrik-Ido-Ambacht is niet alleen een zaak van huurders en particulieren. Ook de gemeente zet stappen om het verwarmen van haar gebouwen te verduurzamen. De eerste stap is het in fases aansluiten op het warmtenet. Gemeente en HVC bekrachtigden dit op 16 januari door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat beide partijen samenwerken om te komen tot de aanleg van het warmtenet en het aansluiten van de gemeentelijke gebouwen.

Cascade als eerste

Het eerste gebouw dat hiervoor in aanmerking komt, is Cultureel Centrum Cascade. Andere gebouwen die in de toekomst op het warmtenet worden aangesloten zijn sportcomplex De Ridderhal, het Baxhuis, het gemeentehuis en zwembad De Louwert. Cascade wordt na het groot onderhoud in 2025 als eerste gemeentelijk vastgoed aangesloten op het nog aan te leggen warmtenet in dit deel van Hendrik-Ido-Ambacht. Tussen 2025 en 2029 worden de andere gemeentegebouwen aangesloten op het warmtenet. Dat gebeurt op logische momenten, zoals bij het vervangen van cv-installaties die op gas werken.

cultureel centrum casade hendrik-ido-ambacht
Close
cultureel centrum casade hendrik-ido-ambacht

Duurzame warmtebron

In eerste instantie wordt het warmtenet verwarmd met een tijdelijke warmtecentrale (TWC) in de buurt van Cascade. Deze is aardgasgestookt. In de loop van 2024 wordt bekend welke duurzame warmtebron in Hendrik-Ido-Ambacht het warmtenet gaat verwarmen. En in 2027 is deze bron klaar voor gebruik. Die duurzame bron verwarmt dan het gehele warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht.  

Warmtenet Drechtsteden

In de regio Drechtsteden werken gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en provincie Zuid-Holland samen aan een regionaal warmtenet om woningen en gebouwen van duurzame warmte te voorzien. Een warmtenet is voor een deel van de wijken in de regio Drechtsteden de beste optie om van het aardgas af te gaan. De gemeente heeft met haar partners als doel om vóór 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken gaan zij het aardgasvrij maken van gebouwen versnellen. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed is een van de maatregelen.  

Gerelateerd nieuws