Wethouder Rik van der Linden reikt de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden

Overstap naar een aardgasvrij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden

In stappen over op groene warmte door aansluiting op het warmtenet Dordrecht. Een grote verandering voor Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden en toch ook weer niet. Want hoewel de bewoners straks net als anders kunnen genieten van een verwarmde woning en een warme douche, is het complex ondertussen wel volledig aardgasvrij. Door vermindering van de CO2-uitstoot zorgt De Merwelanden vanaf half juli voor duurzaam wooncomfort voor ongeveer 500 senioren in het woon- en zorgcomplex.

Opstap

De overstap op het warmtenet van HVC in Dordrecht werd gevierd met een symbolische sleuteloverdracht van het warmtestation. Wethouder Rik van der Linden reikte de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden. “Het hoofdgebouw wordt als eerste aangesloten op het warmtenet Dordrecht. De aanleunwoningen volgen daarna. We verwachten dat we medio juli volledig aardgasvrij zijn. De overstap op warmte betekent voor ons een belangrijke stap voorwaarts bij het verduurzamen van ons woon- en zorgcentrum. En daar zijn we best trots op!”, aldus Corrie van Randwijk.

Warmtenet groeit

“Het aantal aansluitingen op het warmtenet groeit met de dag”, aldus wethouder Van der Linden. “Dat komt vooral omdat we in de stad grote gebouwen kunnen aansluiten. De Merwelanden is daar een goed voorbeeld van, naast onder andere het Albert Schweitzer ziekenhuis, Zorggroep Crabbehoff en flats van Trivire en Woonbron. We zijn er trots op dat deze instellingen kiezen voor groene warmte. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van Dordrecht.” Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie van HVC, vult aan: “Eind 2019 zullen er ongeveer 6.000 woningequivalenten aangesloten zijn op het warmtenet. Daarmee wordt er 6.000 ton CO2 minder uitgestoten. Dat is te vergelijken met de CO2-reductie van ruim 35.000 zonnepanelen.”

Aardgasvrije toekomst

We streven in Nederland naar een aardgasvrije toekomst. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland gaan we stap voor stap over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Initiatieven in Dordrecht, zoals de ontwikkeling van het warmtenet dragen hier aan bij.

Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet in Dordrecht wordt gevoed met restwarmte van de afvalenergiecentrale van HVC.

Gerelateerd nieuws

Mannen van KennemerWonen, CALorie, gemeente Castricum en HVC schudden elkaar de hand en houden een bord vast met de tekst Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum
10 jul

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collect

Link
Van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC), Bob van der Hout (directeur Agri & Food Rabobank Alkmaar e.o.), Monique Stam (wethouder Economie en Duurzaamheid, gemeente Heerhugowaard), Marcel Numan (directeur-eigenaar NH Paprika en voorzitter Ondernemersvereniging Alton), Jaap Bond (gedeputeerde Landbouw en Economie, provincie Noord-Holland), Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).  Zij houden allen een draaiknop vast.
04 okt

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Link
21 nov

Groen, groener, groenst

Met een 9,8 staan we op een mooie derde plaats van groene energieleveranciers. Zo blijkt uit de duurzaamheidranking van 2019.

Link