Lichtprojectie Medemblik

Proef lichtprojectie ondergrondse container

Op drie locaties in gemeente Medemblik zijn speciale lampen geplaatst. Deze lampen projecteren een oranje of blauw vlak op de grond. Branden de lampen? Dan mogen inwoners hun vuilniszakken naast de ondergrondse restafvalcontainer neerzetten. Plastic, blik en drinkpakken als het licht oranje is, papier en karton bij een blauw licht. Op sommige plekken wordt het nu  te vroeg buiten gezet. Dit te vroeg aangeboden afval veroorzaakt zwerfafval en een vervuilde buurt.

Dinsdag 28 november 2023

Verzamelcontainers

In de binnenstad van Medemblik maken inwoners voor hun restafval gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer. Gft & etensresten kunnen ze kwijt in speciale gft-verzamelcontainers. Ook komen wij iedere 2 weken op donderdagavond vóór 20:00 uur langs om papier en karton op te halen. Op vrijdag worden de zakken met gescheiden plastic, blik en drinkpakken opgehaald. Deze mogen de avond van tevoren vanaf 20.00 uur naast de ondergrondse restafvalcontainer geplaatst worden.

Zwerfafval voorkomen

Op sommige plekken wordt het plastic, blik en drinkpakken en papier en karton te vroeg buiten gezet. De zakken met plastic, blik en drinkpakken hebben erg weinig gewicht. Staan de zakken te vroeg buiten dan blaast de wind de zakken door de straten. Ook ongedierte of meeuwen kunnen de zakken stukmaken. Dit veroorzaakt zwerfafval en een vervuilde buurt en zorgt dus voor overlast.

Proef met lichtprojectie

Samen met gemeente Medemblik starten we daarom met een proef om te kijken of deze speciale lichten helpen om de buurt schoon te houden. De lampen zijn neergezet bij Landswerf, Bijltjeshof en Harmsen. Wethouder Harry Nederpelt: “Met behulp van de lampen willen wij inwoners graag helpen het afval op de juiste momenten buiten te zetten en zo de overlast door zwerfafval te verminderen. Mocht blijken dat de proef werkt dan worden deze lampen op meer locaties geplaatst.”

Beter gescheiden

Op 1 januari 2021 heeft gemeente Medemblik het recycle-tarief ingevoerd. Hoe beter inwoners hun afval scheiden, hoe minder restafval er overblijft. Daarom hebben alle inwoners van gemeente Medemblik de gelegenheid om plastic, blik en drinkpakken, gft & etensresten, papier en karton, glas en textiel apart in te leveren. Dankzij de inspanning van inwoners is er in 2022 42% minder restafval aangeboden. Omgerekend  is dat jaarlijks gemiddeld 56 kilo per inwoner minder restafval. Andere afvalstromen zoals gft, etensresten, plastic, blik en drinkpakken zijn ook beter gescheiden sinds de invoering van het recycle-tarief. Deze grondstoffen kunnen weer gerecycled worden.

Gerelateerd nieuws

Kerstbomen en vuurwerk

Kerst voorbij, het nieuwe jaar weer begonnen, maar wat doen we nu met de kerstboom? Een kunstboom kan naar zolder.

22 dec
jongen sleept kerstboom achter zich aan. Links achter twee getekende kerstbomen. Daarboven vliegt een eend met in de bek een kersttakje