rij huizen aangesloten op warmte

Samen op zoek naar aardwarmte voor Almere, Diemen en Amsterdam

Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. Warmte die we, als we haar omhoog pompen, kunnen gebruiken om huizen en bedrijven mee te verwarmen. HVC, Vattenfall en de gemeente Almere hebben gezamenlijk een aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte ingediend.

Vrijdag 25 september 2020

vergroenen

De aanvraag is een logische vervolgstap in de ambitie van deze partijen om het bestaande warmtenet van Almere, Diemen en Amsterdam Zuidoost verder te vergroenen. Voor HVC is het een mogelijkheid haar Flevolandse gemeenten verder te ondersteunen de lokale verduurzaming.

verwarmen huizen

Bij aardwarmte, of geothermie, wordt warmte uit diepe aardlagen gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen of huizen. Daarmee wordt aardgas vervangen en CO2-uitstoot voorkomen. In Nederland zijn momenteel 20 zogeheten aardwarmtebronnen in bedrijf, maar nog geen in de regio Almere, Diemen, Amsterdam. Dit omdat de ondergrond in deze regio nog onvoldoende in kaart is gebracht. 

Samenwerking

Sinds 2016 werken gemeente Almere, Provincies Noord-Holland en Flevoland en Vattenfall samen aan onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte in de regio Almere – Diemen met als doel het bestaande warmtenet verder te verduurzamen. Er komt een onderzoek om de ondergrond voor aardwarmte in de regio Almere beter in kaart brengen. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2021 verwacht. HVC is betrokken bij de vergunningsaanvraag om haar kennis en ervaring met aardwarmte in Nederland. Om een goede afstemming met de gemeente en haar inwoners te borgen is de gemeente Almere mede-aanvrager in de vergunning.

Met deze vergunningsaanvraag zetten de deelnemende partijen een belangrijke stap in de realisatie van  een duurzamer warmtenet van Almere, Diemen en Amsterdam Zuidoost. 

warmtenet en aardwarmte
Close
warmtenet en aardwarmte

Gerelateerd nieuws