De personen die de intentieverklaring getekend hebben, houden allemaal een voorwerp vast dat wat hen betreft symbool staat voor het warmtenet. HVC: de warmteleiding waardoor de energie geleverd wordt, Poort6: het hart voor de bewoner, maar ook de planeet, Provincie: de deurklink, want in dit proces komen we echt bij mensen achter de voordeur, Gemeente: WakaWaka-lamp, want er zijn ook alternatieve bronnen die je lamp kunnen doen branden zoals zonne-energie.

Start energietransitie Gorinchem en Molenlanden

Maandagavond 21 januari was de officiële start van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, was daarbij. Bovendien is die avond een hele concrete eerste stap gezet met de ondertekening van de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’.

Dinsdag 22 januari 2019

Van het aardgas af

Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. De gemeenten zoeken in samenwerking met de provincie en andere partijen in de regio naar alternatieven voor aardgas. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, gaf daarop zijn visie. Hij ziet veel potentie in warmtepompen en in warmtenetten. Waar bij de laatste de winst vooral ligt bij het verduurzamen van de energiebron, bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven, aardwarmte of warmte uit oppervlaktewater.
Samsom was dan ook blij aanwezig te zijn bij de eerste concrete stap die gezet werd: het onderzoek naar een warmtenet in de Gildenwijk. Want uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen. HVC, Poort6, provincie Zuid-Holland en gemeente Gorinchem tekenden een intentieverklaring ondersteund door Waterschap Rivierenland.
 

Samen met bewoners

Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. Maar een warmtenet zal er (samen met andere energievriendelijke maatregelen) waarschijnlijk voor zorgen dat de energielasten dalen. De 4 partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Voordat bewoners echt hun energie via het warmtenet zouden kunnen betrekken is het waarschijnlijk 2025.

Warmtenet Gildenwijk

De ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’ is getekend door:

-      Eelke Kraaijeveld, wethouder Duurzaamheid gemeente Gorinchem ;
-      Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland;
-      Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6;
-      Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC.
 

Toelichting bij foto: Ze hebben allemaal een voorwerp vast dat wat hen betreft symbool staat voor het warmtenet. HVC: de warmteleiding waardoor de energie geleverd wordt, Poort6: het hart voor de bewoner, maar ook de planeet, Provincie: de deurklink, want in dit proces komen we echt bij mensen achter de voordeur, Gemeente: WakaWaka-lamp, want er zijn ook alternatieve bronnen die je lamp kunnen doen branden, zoals zonne-energie.

Gerelateerd nieuws