Schets ontwerp zonnepark Sunspace

start met bouw zonnepark Sunspace

Op 2 mei behaalden we een belangrijke mijlpaal voor zonnepark Sunspace in Marknesse in de Noordoostpolder: de ‘financial close’. Hiermee is de financiering rond en zijn alle contracten getekend. Dat betekent dat we kunnen starten met de aanleg van het zonnepark.

Woensdag 3 mei 2023

opwek duurzame stroom

Vanaf het voorjaar van 2024 wekken de 74.000 zonnepanelen met een vermogen van 46 MWp jaarlijks circa 43 miljoen kilowattuur groene zonnestroom op. Dat is genoeg om 17.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Wat het zonnepark uniek maakt, is dat het gebruikmaakt van de bestaande netaansluiting op het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

initiatiefnemers

Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het is het grootste zonnepark van HVC tot nu toe. Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein van NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, in Marknesse. Het zonnepark Sunspace levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder.

lokale opslag van zonne-energie

Op dit moment onderzoeken we of het mogelijk is om de zonnestroom tijdelijk lokaal op te slaan, zodat dit op andere momenten met weinig zon weer gebruikt kan worden. Een mooie extra stap in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening.

inwoners profiteren mee

Een belangrijk uitgangspunt is dat bewoners in de polder meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Dit willen we doen op de volgende manieren:

  • Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Om als eerste op de hoogte te zijn van de mogelijkheden hiervan kunnen omwonenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het zonnepark via www.sunspace.nl.
  • Het zonnepark levert een jaarlijkse bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat omwonenden van een zonnepark meedenken bij het ontwerp. Gedurende de ontwikkeling van het zonnepark hebben we diverse bijeenkomsten gehouden met omwonenden. Hun wensen en ideeën hebben we opgenomen in het ontwerp van het zonnepark.

zonnepark gaat op in het landschap

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.

financial close

Zonnepark Sunspace wordt gefinancierd door energie- en grondstoffenbedrijf HVC in combinatie met projectfinanciering verstrekt door Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). De aannemer die het zonnepark zal bouwen is Pfalzsolar, een Duitse partij die al meerdere projecten voor HVC heeft gebouwd. Om te komen tot financial close werd NWB Bank juridisch bijgestaan door Stek advocaten en HVC door Dirkzwager advocaten en notarissen en adviseurs van Ecovolt, DNV en Odura.

Gerelateerd nieuws