warmteleidingen

Stimuleringssubsidie brengt warmtenet Drechtsteden dichterbij

Goed nieuws voor woningcorporaties Trivire, Woonkracht 10, Tablis Wonen, Rhiant en HVC. Het Rijk kent een subsidie toe voor het aardgasvrij maken van huurwoningen in de regio Drechtsteden. 

Dinsdag 21 september 2021

5.930 huurwoningen van het gas af

Subsidie

Dankzij de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen 5.930 huurwoningen in de regio worden aangesloten op warmtenetten van HVC. Hiermee leveren ze een bijdrage aan het terugdringen van de CO2 -uitstoot. De toekenning van de SAH-subsidie is een belangrijke impuls voor het waarmaken van de doelstelling van de Drechtsteden. Zij wil vóór 2030 minimaal 12.000 woningen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmtenetten.

Kansen verzilveren

Volgens wethouder Jacqueline van Dongen, coördinerend portefeuillehouder Energietransitie Drechtsteden, is financiële steun van de Rijksoverheid hard nodig om het verduurzamen van warmte te realiseren. "Onze regio biedt volop kansen voor collectieve warmtenetten als alternatief voor het aardgas. De investeringen die hiervoor nodig zijn, zijn groot en kunnen we met elkaar niet opbrengen. Ons uitgangspunt was en is dat de overstap naar aardgasvrij haalbaar en betaalbaar moet zijn. Subsidies als de SAH geven ons de mogelijkheid om de kansen die we hebben te verzilveren en vaart te maken met de uitvoering van de energietransitie. Daarnaast levert het een bijdrage aan de werkgelegenheid in onze regio."

Economie stimuleren

Met de toekenning van de subsidie zijn grote investeringen gemoeid die de economie stimuleren. Hiermee geven de woningcorporaties invulling aan hun functie als startmotor voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daardoor kunnen in de toekomst nog meer (huur)woningen en gebouwen aangesloten worden op onze warmtenetten.

Lees meer over de stimuleringssubsidie die toegekend is .
 

Gerelateerd nieuws