hoe werkt aardwarmte?

Subsidie brengt aardwarmte in Lelystad dichterbij

Huizen en andere gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in Lelystad worden straks misschien verwarmd met warmte uit de aarde. De bedrijven HVC en Vattenfall krijgen subsidie van de Rijksoverheid voor de ontwikkeling van aardwarmte in Lelystad. De subsidie betekent een volgende stap om het project verder uit te werken en meer onderzoek te doen naar de bodem.

Dinsdag 28 maart 2023

aardwarmtebron

Als het project doorgaat, legt HVC de aardwarmtebron aan en neemt Vattenfall de warmte af. Het is de bedoeling dat de warmte wordt gebruikt in het bestaande warmtenet van Vattenfall. Dat warmtenet ligt in de wijken Landstrekenwijk, Grietenij, Ravelijn en een deel van de Landerijen en de Waterwijk. Het gaat hierbij om ongeveer 4800 huishoudens en 50 bedrijven. 

Eerder onderzoek naar aardwarmte

In 2021 werd voor het eerst onderzoek gedaan naar aardwarmte in Lelystad. Hieruit kwam naar voren dat de bodem onder Lelystad geschikt lijkt voor het winnen van aardwarmte. Dit werd eind 2022 opnieuw bevestigd. “In 2050 willen we in Nederland helemaal van het aardgas af zijn. Dat doen we stap voor stap. Lelystad kan de eerste stap al zetten als blijkt dat het aanleggen van een aardwarmtebron haalbaar is. Met zo’n aardwarmtebron kunnen we een deel van de stad de komende tientallen jaren van warmte voorzien”, aldus Marco van Soerland, directeur Warmte bij HVC.

Aardwarmte als duurzame energiebron

Wethouder Sjaak Kruis sluit aan: “Aardwarmte als duurzame energiebron past goed bij de plannen die we als gemeente hebben op het gebied van duurzaamheid. En omdat we al een warmtenet hebben in een deel van de stad, is het makkelijk om de warmte bij de mensen thuis te krijgen. Bovendien hoeven de bestaande biomassacentrales minder hard te werken als we straks gebruik gaan maken van aardwarmte. Dat is goed nieuws, want we willen uiteindelijk stoppen met biomassa als energiebron. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.”

Belangrijke eerste stap gezet

Het krijgen van de subsidie is een belangrijke stap. Toch moet er nog veel gebeuren voordat inwoners uit Lelystad gebruik kunnen maken van aardwarmte. Zo moet er eerst meer onderzoek worden gedaan naar hoe de bodem er precies uit ziet. Na dit onderzoek gaat HVC een aantal vergunningen aanvragen. Ook de gemeente Lelystad moet nog een aantal beslissingen nemen. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC in overleg met Vattenfall een definitief besluit over het project. Als het project door gaat, verwacht HVC eind 2027 de eerste aardwarmte te kunnen produceren. Voordat het verdere onderzoek naar de bodem begint, organiseert HVC samen met Vattenfall een bewonersavond om inwoners meer informatie te geven over het onderzoek en het aardwarmteproject. Inwoners die nu alvast vragen hebben, kunnen contact opnemen met HVC via aardwarmte-lelystad@hvcgroep.nl.

Misschien ook warmtenet in andere delen van de stad

Als de aardwarmtebron er komt kunnen nog veel meer huishoudens en bedrijven gebruik maken van de warmte. Dat betekent dat de bron in de toekomst ook warmte kan leveren aan nieuwe warmtenetten in Lelystad. “De gemeente gaat hierover in 2023 in gesprek met inwoners en bedrijven die het eerst moeten overstappen op nieuwe, duurzame vormen van energie. Als er een nieuw warmtenet in de bestaande wijken van Lelystad komt, zijn inwoners niet verplicht om daarop aan te sluiten”, aldus wethouder Sjaak Kruis.

Over de subsidie

HVC heeft op dit moment twee succesvolle nieuwe aardwarmteprojecten in het Westland. Ook staan een aantal vervolgprojecten gepland. Deze ontwikkeling sluit aan bij de wens van de Rijksoverheid om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen. In 2030 moet de uitstoot minimaal 55% lager zijn dan in 1990. De Rijksoverheid geeft subsidie aan projecten die zorgen voor de productie van duurzame energie of het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie heet Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidie blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. Aardwarmte speelt een belangrijke rol om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen. Het is de verwachting dat de bijdrage van aardwarmte in de totale warmteproductie in de komende jaren flink toeneemt. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van deze techniek dan ook actief.

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.